Проект - Jump2IT – трейнинг програма за хора без опит в ИТ индустрията

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Освен в постоянно обучаване и развитие на своите служители, Аксенчър инвеситра в проекти, фокусирани върху хора без опит в ИТ сферата. Програмата Jump2IT, създадена съвместно с ITCE и Skills Assembly, предоставя нови умения и менторски насоки на хора, които искат да се пренасочат в ИТ сферата, с цел да изгради специфични умения у тях и да ги развие в този сектор. Проектът има за цел да увеличи броя квалифицирани ИТ специалисти у нас и да създаде нови възможности за заетост на таланти, които са мотивирани да започнат кариера в индустрията. За разлика от други програми в сектора, Аксенчър няма изискване завършилите програмата да започнат работа в компанията. След приключване на квалификацията, организаторите активно съдействат за намиране на работа на новите специалисти.

целева група

Трейнинг програмата Jump2IT е насочена към хора, които искат да се преквалифицират и да започнат кариера в ИТ сектора. Единствените изисквания към участниците в програмата е да бъдат мотивирани, да владеят английски език и да нямат предишен опит в сферата.

продължителност

Програмата се провежда ежегодно, като първото издание на Jump2IT се провежда през 2019 г., а през 2022 г. се състоя четвъртото по ред. Всяка година трейнинг програмата е със средна продължителност 3 месеца, в които курсистите преминават през модули, разделени в обучителни, кариерни сесии и ретроспективни срещи. През 2023 г. предстои 5-то издание на инициативата.

дейности по проекта

Обучителната програма Jump2IT съчетава придобиване на необходимите технически и меки умения (работа в екип, управление на времето и приоритизиране на задачите), които насърчават по-лесната адаптация към нова корпоративна среда. Тя не цели директно наемане на завършилите младши кадри, а им съдейства за избора на нов работодател в поредица от консултации и препоръки. Първият модул включва основи на SQA, технологична готовност (SQL, HTML, уеб услуги) и работа с модули на Microsoft Office, а вторият - теми като комуникация и адаптация към работната среда, работа в екип, управление на времето и приоритизиране на задачите. Проектът съчетава различни методи, като например курсове за обучение, семинари, бизнес симулации и игри, събития, проекти и онлайн курсове, за да ангажира учениците по най-ефективния начин в зависимост от преподаваното съдържание. Квотата е 20 участници, като общата продължителност на сесиите надхвърля 300 часа. Накрая всички завършили получиват сертификати за придобитите знания и умения. Дейностите по проекта са подбрани, така че да бъдат подходящи за хора без опит в ИТ и да дадат възможност на завършилите студенти в кратък срок да започнат работа в сектора.

резултати

От първото издание на Jump2IT досега, общият брой на успешно дипломираните курсисти е 80. 70% от тях са започнали успешно работа в ИТ сектора в кратък срок след края на академията. За участие в предходното издание на програмата са подадени 111 кандидатури. За участие са селелктирани 11 мъже и 9 жени, като 19 от тях са завършили успешно. Трима от тях са започнали работа в ИТ сфера в рамките на 2 седмици след завършването на Jump2IT.