Проект - eNPS Стратегия: Wellbeing

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

От 2017 г. Филип Морис Интернешънъл преминава през историческа трансформация, за да изгради бъдеще без дим. Основен измерител за нас е удовлетвореността на потребителите по методологията на NPS (Net Promotion Score). Същата методология използваме,за да мерим ангажираността на служителите (Еmployees NPS). Проучването включва 10 области, разпределени в 50 въпроса. Проучването е база за създаване на стратегия за ангажираност. През 2022 г. направихме анализ на данните,фокус групи,интервюта със служителите за синхронизиране на техните очаквания.Фокусът ни е в 5 основни стълба:Трансформация, Лидерство и мениджмънт,Кариерно развитие,Wellbeing, Възнаграждение и признание. Wellbeing е стълб, които цели да спомага изграждане на безопасна и подкрепяща работна среда.

целева група

Стълбът е посветен на всички наши служители и следва гъвкъв годишен план. На база eNPS проучванята ни, през 2022г на фокус са жените в организацията, служители които работят предимно от разтояние, служители които работят предимно на проекти и колеги които са в компанията между 2 и 10 години. Въз основа на резултатите, проследяваме допълнително нуждите на служителите чрез обратна връзка от представители на различните функции и изготвяме план на тази база.

продължителност

Програмата се провежда през цялата година, а дейностите са разпределени на интервали в зависимост от целта им. Това гарантира че всеки може да се присъединят, когато и където имат нужда. Цялото ни планиране също взема предвид националните празници.

дейности по проекта

Нашият план за 2022 г. включваше: • Безплатен частен здравноосигурителен план за всички служители • Платформа за подпомагане на благосъстоянието-Психологическа, юридическа и финансова подкрепа от обучени експерти, достъпна 24/7. • Уеб семинари, свързани с трите стълба: психично здраве, физическо здраве и финансово благополучие • Отбелязване на национални празници - осигуряваме на целия екип елемент от празничната традиция - мартеници, книги, козунаци и коледни подаръци и др. • Въведена беше и нашата политика за хибридна работа - 60% от работното си време служителите могат да работят дистанционно, а 40% от времето е в офиса • Happy Mondays - всеки понеделник изненадваме служителите с различни здравословни и вкусни лакомства • Подкрепа по време на пандемията от Ковид-19 - безплатно тестване, ваучер за организиране на домашен офис, спрямо нуждите на служителите • Карти Multisport - компанията покрива покрива 50% от стойността на картата на всеки служител.

резултати

За 2022 г. резултатите от стълб Wellbeing включваха: Над 40 активности разпределини цялата година. 83% от служителите споделя за положителен уелбиинг. 89% от служителите споделят позитивна обратна връзка за хибридния начин на работа