Проект - "Да посадим добро"

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

С партньорството се цели осигуряване на допълнителна подкрепа за фондация „За нашите деца“ в усилията ѝ да гарантира по-добро детство на деца в риск и подкрепа за техните семейства, както и развитие на доброволчество сред служителите на „Дънди Прешъс Металс“ в България. През 2022г. в ДПМ започнахме нова инициатива, която допълва и надгражда дългогодишната ни финансова подкрепа към дейността на Фондацията. Служители от различни отдели на „Дънди Прешъс Металс“ се включиха доброволно в почистването и облагородяването на тревните площи на територията на Комплексите за ранно детско развитие на Фондацията в Пловдив и в София. Добрата практика и личната удовлетвореност от свършените дела даде нов тласък в популяризирането на този тип доброволчески дейности сред служителите.

целева група

• Служителите на „Дънди Прешъс Металс“ • Екип на Фондация „За нашите деца“ – частично Проектът е насочен директно към служители на Дружеството с желание да допринесат със своя доброволен труд в подкрепа на каузата на Фондация „За нашите деца“ за осигуряване на по-добра среда и щастливо детство за деца и семейства в риск. ДПМ насърчава своите служители да участват и допринасят с труда си или по други начини в помощ на Фондацията.

продължителност

13 год. ДПМ подкрепя фондацията с финансови средства за провеждането на благотворителното събитие „Вечер на добродетелите“,както и значими проекти (изграждане на детска къща в София за изоставени новородени и деца до 7 год. възраст;развитие на приемната грижа;изграждане на Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив и др.).В годините устойчивата подкрепа на минното дружество към дейността на Фондацията увлича все повече служители,които помагат с финансови и материални дарения, и с доброволен тру

дейности по проекта

• Април 2022 г. – Почистване и озеленяване на двора на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив чрез засаждане на дървета, цветя и храсти – изцяло доброволен труд на над 20 служители и членове на техните семейства; • Ноември 2022 г. – почистване, подготовка на терена и озеленяване на тревни площи на територията на Комплекс за ранно детско развитие в София вкл. подготвяне на почвата и засаждане на общо 49 иглолистни фиданки, 11 широколистни фиданки, 22 листопадни храсти, 23 вечнозелени храсти, 16 рози и многогодишни цветя, и 250 луковични храсти; прекопаване на част от двора на Детската къща – доброволен труд с подкрепата на ДПМ (над 25 участници);

резултати

Благодарение на партньорството ни променихме към по-добро средата, в която живеят децата, лишени от родителски грижи, и заедно посадихме доброто. Осигурихме приятна атмосфера в кътовете за отдих и игра. Най-голямото постижение за служителите ни бяха широките усмивки и искрящите детски очи. Децата от Детската къща се почувстваха значими и ценни, защото имаха възможността да се включат и да помогнат на доброволците. С любопитство и интерес съдействаха при засаждането на фиданките.Радостта им донесе огромно удовлетворение на всички ни.Идеята за лична ангажираност и съпричастност към каузите на фондацията набра бързо своите привърженици сред служителите.Личната удовлетвореност от свършените дела даде нов тласък в популяризирането на този тип доброволчески дейности сред служителите.