Проект - eNPS Стратегия: Лидерство и мениджмънт

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

От 2017 г. Филип Морис Интернешънъл преминава през историческа трансформация, за да изгради бъдеще без дим. Основен измерител за нас е удовлетвореността на потребителите по методологията на NPS (Net Promotion Score). Същата методология използваме,за да мерим ангажираността на служителите (Еmployees NPS). Проучването включва 10 области, разпределени в 50 въпроса. Проучването е база за създаване на стратегия за ангажираност. През 2022 г. направихме анализ на данните,фокус групи,интервюта със служителите за синхронизиране на техните очаквания.Фокусът ни е в 5 основни стълба:Трансформация, Лидерство и мениджмънт,Кариерно Развитие,Wellbeing, Възнаграждение и признание. Лидерство и мениджмънт цели да спомага за изграждане стратегически организационни умения.

целева група

Действията ни през 2022 г. бяха насочени към три групи служители в зависимост от целта на обученията. Ролите, които управляват екипи,преминаха обучения насочени към управленска ефективност. Колеги, които имат пряка работа с потребители,преминаха обучения за управление на промени и гъвкавост. Всички служители на организацията преминаха обучения за подобряване разбирането на поведенията очаквани от ФМИ.

продължителност

Стълбът Лидерство и мениджмънт съществува от 2020 г. с обновяем едногодишен план. Всяка година, въз основа на нуждите на бизнеса,и на база нуждите за развитие, съдържанието и структурата му варират.

дейности по проекта

Деиностите по стълб Лидерство и мениджмънт за 2022г са: • Leadership Dimensions- Train the trainer програма, за лидерските поведения очаквани от ФМИ. Седем ръководителя на екипи преминаха през обучението за обучители и станаха Шампиони. Поведенията бяха каскадирани към всички служители чрез уъркшопи проведени от Шампионите с практическа насоченост. • Leadership Boost- Програма, фокусирана върху развитието на лидерски способности чрез обучения на ръководители на екипи. Темите за 2022г. включваха: Концепцията Growth mindset,Управление на комплекстността и Управление на ефективността. Всеки от ръководителите получи възможност за 4 индивидуални коучинг сесии. • Управление на Промените и Управление на времето – виртуални обучения насочени към служители които имат пряка работа с клиенти. • Функционални обучения на различни теми (продуктови обучения,презентационни умения, социална канали, креативно мислене), насочени към всички служители и обвързани с представянето.

резултати

Резултатите бяха измерени чрез събиране на обратна връзка от участниците и управленския екип: • 83% от участниците са заявили желанието си да препоръчат програмата Leadership Boost. • Висок е и процентът на участниците, които се чувстват по-подготвени да управляват организационните и пазарните промени. За 7-а поредна година Top Employers Institute определя Филип Морис България за топ работодател. Сертификатът се връчва след провеждане на строга оценка, пред независими одитори в областта на човешките ресурси, на база на практиките в няколко области, включително обучения и кариерно развитие.