Проект - Дългосрочни инвестиции в българските ИТ общности: Endava Summer Internship & Connect.IT

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Endava инвестира в българските ИТ общности чрез летни стажове, в които стажантите се наемат на работа със заплащане, и безплатни тренинги като Connect.IT. Отговаря на предизвикателството пред много млади хора: баланс между учене и получаване на практични знания, приложими веднага и платена работа. Решението е осигуряване комбинация от възможности, включващи достъп до технологии и ресурси, развитие на умения, икономическо развитие и дългосрочно социално въздействие. В обобщение, дългосрочните инвестиции в ИТ общностите са от решаващо значение за подпомагане на техния растеж и развитие, като помагат да се отговори на предизвикателствата и да се използват възможностите, свързани с технологиите, развитието на умения, кариерното израстване, иновациите и икономическото и социалното въздействие

целева група

Endava Summer Internship & Connect.IT е за всички в ИТ индустрията в България, търсещи нови знания/ усъвършенстват тех. умения, както и за млади хора/студенти с известен опит в ИТ сектора, които планират кариера в него. Макар че основен таргет са хора компанията, менторите на Endava печелят в процеса, като подобряват меките си умения. До целевата група се достига чрез уебсайта, социалните медии, директни покани, препоръки и публикации в медии. Според резултатите от мониторинга обхватът е 756 000

продължителност

Стажантската програма на Endava и поредицата от събития Connect.IT са дългосрочни инициативи на компанията, целящи да предизвикат разговор в ИТ общностите и да насърчат младите хора да започнат кариера в ИТ. Те са отворени за всички и следват ценностите на компанията да инвестира в хората и да им помага да бъдат най-добрите, на които са способни, като предоставя инструментите и експертизата, необходими за личен растеж и развитие - както за хората от ИТ общностите, така и за хората в Endava.

дейности по проекта

Кохортата от Endava Summer Internship през 2022 г. наброяваше 43 души, които успешно преминаха серия от технически интервюта измежду повече от 210 кандидати от цяла България и бяха разделени в следните дисциплини: Backend development с .NET C#; Frontend development с React; Automation testing; DevOps. 32 старши служители на Endava участваха като ментори и лектори в програмата, а официалните учебни часове на програмата са над 880, без да се броят индивидуалните сесии и личният коучинг. Всички стажанти получават безплатен достъп до всички ресурси на Endava - както до техническите, така и до учебните платформи за саморазвитие като Endava University, O'Reilly и др. Connect.IT, целящ укрепване на ИТ общностите и връзките между специалистите във всички населени места, в които компанията оперира, се състои от 6 събития, по 2 във всеки град, в Пловдив, Русе и Варна, с участието на 11 лектори, представляващи различни области на експертиза и покриващи широк спектър от теми. Над 500 души посетиха тези събития и участваха в оживени дискусии и обмен на знания. През 2022 г. повече от 55 Енвада участваха като лектори в публични и технически събития.

резултати

Достигането до почти един милион души и ангажирането на много ИТ специалисти или начинаещи програмисти, летният стаж на Endava и поредицата от събития Connect.IT постигнаха следното: осигуряване на много хора безплатен достъп до образование и същевременно получаване на месечно възнаграждение; насърчаване ендавците да бъдат по-ангажирани в ИТ общностите в България; децентрализиране на сектора и насърчаване общностите в Русе, Пловдив и Варна да бъдат по-активни, да подкрепят младите таланти; насърчаване служителите на Endava да мислят нестандартно и да създават събития с добавена стойност. И 2те дейности бяха полезни за външната и вътрешната аудитория, доказвайки, че постоянният обмен на знания и споделянето на ноу-хау е единственият начин за изграждане и поддържане на консолидиран сектор.