Проект - Инвестиране в развитието на млади таланти

Компания

Хюлет Пакард Ентърпрайз

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

В ХПЕ вярваме, че бизнес успехите са пряко свързани с разнообразните опит, умения и преживявания на служителите. Програмите ни за инвестиране в знанието целят насърчаване на своевременен кариерен старт и добро кариерно ориентиране за младежите, участници в нея. Ползите в паралел за ХПЕ служителите са личностно и професионално развитие, мотивация да откриват и развиват потенциала в младежите, да се създаде сигурна среда за споделяне и учене, да се предостави възможност за обмен на знания и опит, което да е двустранно. В ХПЕ България през 2022 г. продължихме да предлагаме утвърдени програми за работа с младежи, както и допринесохме към разширяване на опита си, създавайки нови партньорства, нови менторски програми и иновативни формати, в които се включиха немалко служители (5%-10%).

целева група

В целевата група са включени всички (1600+) служители в България. В унисон с целите ни за напредък на приобщаването, реализирахме външни проекти с партньори, за да създадем възможности за групи от млади таланти да се включат в менторските програми. Предпочитани формати към тях са уебинари, индивидуални срещи, нетуъркинг събития, обучения с възможност за придобиване на пряк опит по професия, досег до корпоративната култура на компанията и до бизнес средата; включване на 5-10% от всички служители.

продължителност

"Мениджър за един ден" започва с предварителна подготовка, подбор и планиране, същинската част на инициативата трае един работен ден. Програмата завършва със събиране на обратна връзка, анализ на резултатите и предоставяне на кариерни възможности за участниците, успешно завършили. Програмата "Mentor the Young" трае приблизително пет месеца, започвайки с планиране и подбор, същинската част е три месеца .Приключва с анализ и обобщение на метрики и резултати,предоставяйки възможност за работа/стаж.

дейности по проекта

Мениджър за един ден стартира с подбор на ментори и участници (8 двойки), изготвяне на целодневна програма, комуникация и популяризация в социалните мрежи и вътрешни за компанията бюлетини. Тя включва откриващо и закриващо събитие, обща програма за ключови проекти, корпоративна култура, политики за многообразие и корпоративна социална отговорност, индивидуални сесии към позициите, решаване на бизнес казуси, ретроспекция. Програмата завършва със задълбочен анализ на резултати и предоставяне на възможност за кариерен старт на участници с добра обратна връзка, разгърнат потенциал и впечатления. Програмата "Mentor the Young" обхваща 8 менторски двойки от страна на ХПЕ България, има хибриден формат на провеждане. Тя започва с организация, планиране и подбор на ментори. Същинската част включва откриваща и закриваща среща, индивидуални менторски срещи, общи нетуьркинг събития, обучения, симулации и ретроспекция. В рамките на месец след края на програмата на база събраната обратна връзка от участниците в нея (инстантна и регулярна), се изготвя анализ и обощение на цели и резултати, предоставяйки отново кариерни възможности за работа или стаж в компанията на успешно завършилите участници.

резултати

Положително отражение от програмите: - утвърждаване на ХПЕ като компания подкрепяща силен кариерен старт - обогатяване на корпоративната култура - възможност за включване на младежи в бизнес среда - увеличена осъзнатост и поощряване на ранно разпознаване и развитие на таланта - създаване на нови дълготрайни партньорства - по-висока ангажираност и интерес на служителите - домакин на глобално за компанията събитие - MyLoveMarks, BBLF, BCauseGoldenAward, GoldenHeartAwards, CWBB Отлична обратна връзка и измерители - Mentor the Young - 8 ментора, 9.1/10 качество на менторските двойки, 9.2/10 оценка на съдържанието на различните формати, 9.4/10 цялостна оценка на програмата - Manager for a Day-разширена програма, 8 отворени позиции и 8 подбрани участника, 4.94/5 цялостна оценка от акт