Проект - Доклад за устойчиво развитие

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Като производствена компания за нас винаги е било важно да правим бизнес по правилния начин - отговорно и устойчиво. Ето защо чрез нашата стратегия за устойчиво развитие Нашият отпечатък през последните 3 години финансирахме с над 30 млн. лева капиталови инвестиции в проекти за нови програми, оборудване, системи на работа в пивоварната ни в Хасково и на пазара, с които целим да намалим негативното ни въздействие върху околната среда за постигане на по-голяма ефективност, оптимизация на процесите и използването на по-малко ресурси, изхвърлянето на по-малко въглеродни емисии. Нашата стратегия и планове за действие обединихме в първия доклад на Каменица за устойчиво развитие, който издадохме миналата година и споделихме с ключови заинтересовани страни.

целева група

Проектът за разработването на доклада за устойчиво развитие целеше да запознаем всички наши партньори - клиенти, дистрибутори, потребители, доставчици, бизнес партньори, институции и др. - с нашата стратегия, планове и проекти, с които целим да намалим негативното влияние върху околната среда и да увеличим положителното ни въздействие. Освен това искахме да съберем и цялата тази информация на едно място за нашите служители и да признаем усилията и успехите на всички тях.

продължителност

Корпоративната ни платформа за устойчиво развитие е дългогодишна и дългосрочна стратегия и като част от нея в края на миналата година публикувахме първия си доклад за устойчиво развитие като надграждане на нашите досегашни усилия в тази посока. През 2023 г. предстои да издадем втори доклад за устойчиво развитие.

дейности по проекта

Докладът за устойчиво развитие на първо място бе споделен с всички служители на компанията чрез вътрешна комуникация, както и представен от лидерския екип на компанията чрез основни теми и резултати по време на онлайн среща с всички служители. Докладът бе публикуван на корпоративния сайт на Каменица АД и споделен с външна аудитория чрез прес съобщение до медиите, в което описахме основни моменти и постигнати резултати в нашата стратегия за устойчиво развитие. Получихме много добър отзвук от медиите с над 30 публикации от медиите и интервюта с представители на нашия лидерски екип. Изпратихме и специални писма до нашите партньори, споделяйки доклада ни с тях. В допълнения произведохме лимитиран брой хартиени копия на доклада, които споделихме с ключови бизнес партньори, доставчици, клиенти, браншови и бизнес организации и медии. За да подкрепим още по-добре публикацията на доклада, създадохме кратко видео с ключови моменти и резултати от доклада, което споделихме в социалните медии Facebook, LinkedIn и YouTube. По този начин докладът ни достигна още по-голяма аудитория чрез видеото, което предлага субтитри на английски език. Самият доклад също преведохме на английски език.

резултати

Докладът представи на едно място цялостната стратегия на компанията за устойчиво развитие заедно с нейния план за действие, проекти и инициативи за опазване на околната среда и корпоративна социална отговорност. Той служи като инструмент и доказателство пред нашите основни заинтересовани страни - служители, клиенти, потребители, доставчици, бизнес и браншови организации, институции, медии - за ангажиментите, които сме поели, и за напредъка, който имаме за тяхното изпълнение на годишна база. Линк към доклада: https://kamenitzacompany.bg/sites/default/files/2022-10/Kamenitza_Sustainability_report_2022_A4_online.pdf Видео с основни моменти от доклада може да се види тук: https://www.youtube.com/watch?v=oe7_YFAtk0k