Проект - Многообразие на работното място

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

Като един от големите работодатели в България, Paysafe фокусира вниманието си върху културата и ценностите, обединяващи и отличаващи екипа. Основните 4 ценности са откритостта (open), инициативността (pioneering), концентрацията (focused) и решителността (courageous), и са в унисон с усилията да се насърчава многообразието(D&I). Дейностите, свързани с тези практики, се изпълняват от КСО комитет, който има решаваща роля за повишаването и информираността за многообразието. Сред активностите са разнообразно информиращо съдържание под формата на блогове, публикации във вътрешни и външни канали, както и различни инициативи. Екипът насърчава работата на локалните D&I мрежи, организира събития и управлява участието на компанията в ключови партньорства за различни общности.

целева група

Програмата за многообразие и включване (D&I) на Paysafe е насочена към вътрешни и външни групи. В нея се включват инициативи, организирани вътрешно, както и такива в партньорство с организации, които целят да помогнат на различни групи в обществото. Достигането до целевите групи на програмата включва комуникация във вътрешни и външни канали - чрез месечния КСО бюлетин, локалните мрежи, работни групи, блогове, социални медии, медийни статии и интервюта и др.

продължителност

Инициативите за разнообразие и включване (D&I), се изпълняват целогодишно от локалните мрежи на Paysafe. Различни активации се прилагат във всички офиси на компанията по света, управлявани от нашите D&I мрежи от посланици. Задължителна част от календара са образователни презентации, уебинари и др. Организираме глобални инициативи с отбелязване на март като месец на женското здраве и респективно ноември на мъжкото, юли – PRIDE; организират се чествания на религиозни и културни празници и др.

дейности по проекта

Paysafe беше сред основните спонсори на на най-голямото спортно събитие в Европа - Race For The Cure 2022, за изминаване на 5 км. с добра кауза. То е насочено към здравето на жените и помагащо на организации и болници за събиране на средства и повишаване осведомеността за рака на гърдата. Дарението ни подкрепи Cancercare - българска неправителствена организация, организираща безплатни прегледи за жени в България за ранна диагностика на рак на гърдата. Paysafe беше горд спонсор на PRIDE и имаше специален щанд по време на събитието в София. Организирахме и множество събития и семинари с водещи LGBTQ+ организации в България. През 2022 г. мрежата Women@Paysafe в България организира 20 събития, сред които сесии за информация за рака на гърдата, за жени в бизнеса и технологиите, баланс между работа и личен живот, предприемачество за жени и др. Местната мрежа Families@Paysafe организира сесии за обучение на деца как да програмират, първи стъпки към интернет сигурността, както и различни събития за семейства и деца на служители на Paysafe. КСО комитетът в България организира различни виртуални активности, за да отбележи религиозни празници като Рамадан, Ханука и Коледа.

резултати

Над 300 души взеха участие в 20 събития през 2022 г. организирани от местната общност Women@Paysafe, като 3 от тях бяха на глобално ниво. Над 50 колеги се включиха в събитието Race for cure. През изминалата година Women@Paysafe се увеличи със 100 нови члена. Над 150 човека посетиха 32 събития и активности, инициирани от българския комитет на Families@Paysafe. Семинарите и събитията, организирани от местната LGBTQ+@Paysafe общност, бяха посетени от над 100 човека. Всички колеги, които се включиха и участваха в събитията, помогнаха на Paysafe да се превърне в по-добро работно място и да се приложи в още по-широк спектър програмата за многообразие и включване на работното място. С тяхна помощ локалните общества се превърнаха в общност.