Проект - Level up - IT Talents Education

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Бъдещите професии в ИТ сектора ще бъдат свързани с много технически умения, тъй като компютърното зрение, роботиката, изкуственият интелект и още от развиващите се технологии до голяма степен ще управляват ежедневието ни. Изграждането на образовани и мислещи млади хора, които са конкурентни на пазара на труда, е първата и фундаментална стъпка към по-добър и пълноценен начин на живот в обществото ни. Базовите познания в сферата на дигиталните технологии са задължителни за децата. Независимо какво работят впоследствие, всичко това ще им бъде от полза. Проекта е насочен в две направления: 1. Развитие на млади таланти в ИТ сферата и задържането им в България. 2. Подготовката на децата за дигиталното бъдеще и подобряване на нивото на дигиталната им грамотност.

целева група

Schwarz IT България успешно си партнира с Професионалната гимназия по КТС в Правец, за надграждане на образователната програма на учениците в 10-12 клас. Друго успешно партньорство е в подкрепа на безплатно дигитално образование, съвременни технологии и науки за ученици от 1 до 12 клас от цялата страна в рамките на Академия Телерик. Част от стратегията на Schwarz IT България е да развива млади таланти, като подготвя следващото поколение за успех в дигиталната икономика.

продължителност

Проекта е с дългосрочен ефект и полза за учениците в бъдещето им кариерно развитие. Програма за безплатно обучение на деца от 1-12 клас в отдалечени райони на страната – Видин и Смолян в рамките на Училищна Академия Телерик. Програма за развитие на млади таланти в НПГКТС в Правец. Повишаването на качеството на образованието на децата в сферата на дигиталните технологии е част от политиката на компанията за създаване на качествени специалисти на пазара на труда.

дейности по проекта

Партньорство с НПГпо КТС, Правец: - Оборудване на компютърна зала. - Олимпиада по програмиране за ученици от 10-и и 11-и клас. - Стажантска програма с персонален ментор, едногодишна или двугодишна стипендия и възможност за започване на работа в компанията като Junior Developer-и по реални проекти. - Лекции по HTML и CSS, Java Script, Low Code / No Code development, Agile начин на мислене и много други теми. Всички лектори по тази програма са специалисти в компанията. Партньорството с училищната Академия Телерик, като нaй-мaщaбнaтa бeзплaтнa ИT инициaтивa зa yчeници oт 3-ти дo 12-ти ĸлac. В рамките на две години Schwarz IT България подкрепя пpoгpaмата в района на област Видин - с Ценово, с Арчар, с Плъстина, с Бело Село и др. и област Cмoлян - с Арда, Чепинци, Старцево, Момчиловци и Давидково, област Смолян. Допълнително компанията дарява лаптопи на училища в тези отдалечени, бедни райони на страната. Дарението е част от инициативата в помощ на българските училища и децата, които имат потенциал, но нямат достатъчно възможности за развитие на дигиталните си умения

резултати

От началото на проекта са се включили: Над 260 деца са преминали ученици през програмата на Schwarz IT България в НПГКТС, Правец ; 120 участници в Олипиадата по прогарамиране; Оборудване на специална зала за интерактивни обучения; Проведени са над 120 ч. лекции от специалистите на Schwarz IT България Предоставени са 140 лаптопи по програмата на училищната Академия Телерик.