Проект - Коледна благотворителна кампания "Операция Плюшено Мече"

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Сдружение “Операция: Плюшено Мече” ръководи най-мащабната Коледна кампания за сбъдване на детски мечти на деца и младежи, лишени от родителски грижи, с увреждания и от социално слаби семейства в България. Смюл България за 5-та поредна година се включва в кампанията "Операция: Плюшено мече", с което подпомага за закупуването на коледни подаръци на българските деца в неравностойно положение, опаковането им и тяхното доставяне. Целта на проекта е децата на България да имат една по-красива и топла Коледа, а служителите на Смюл България да бъдат социално отговорни граждани, които се включват доброволно в социални инициативи през цялата година. За тези 5 години закупихме, опаковахме и доставихме коледни подаръци за над 22 000лв.

целева група

Ползите на кампанията са в няколко посоки: 1. Помагаме на деца и младежи в неравностойно положение, от цялата страна, с помощта на сдружение НПО "Плюшено мече" , за да имат те една по-топла и красива Коледа, сбъдвайки техните мечти и срещайки техните нужди. 2. Създаваме социално отговорна култура сред служители на Смюл България, които активно участват в инициативата.

продължителност

"Смюл България" се стреми да бъде в полза на обществото. Участието ни в проектите на сдружение "Операция: Плюшено мече" е от 5 години. И ще продължим своето участие. Стремим се всяка година да закупуваме по-голям брой подаръци, да даряване по-голяма сума, да въвличаме в процеса на избор на подаръци, закупуването, опаковането и доставянето им повече служители, за да разпространим и утвърдим социално отговорната си политика чрез активност от всички служители, прозрачност и съпричастност.

дейности по проекта

В проекта ежегодно вземат участие над 50% от служителите на Смюл България. Разпространяваме инициативата вътрешно, чрез имейл комуникация и вербално, по време на двуседмичните срещи на цялата компания. Дейностите в проекта включват: - събиране на средства от служители на доброволен принцип; - удвояване на събраната сума от компанията; - селектиране на семейства / деца, на които да помогнем; - избор и закупуване на подаръци; - опаковане и надписване на подаръци; - доставяне на подаръците до домовете на семействата / децата. Маркетингът е насочен към това да покажем, че Смюл България е социално отговорна компания, която организира инициативи в полза на обществото.

резултати

Ежегодно Смюл България допринася за по-добрата Коледа на десетки семейства и деца из цялата страна. След дългогодишно партьорство със сдружение "Операция Плюшено Мече", Смюл е една от 15-те компании в "Златният кръг" на сдружението, с което сме един от основните им големи дарители. Участието ни в тази инициатива събужда съпричастността към други подобни кауза в нашите служители, благодарение на което на годишна база доброволно всички се включваме в 3-4 големи благотворителни инициативи. В допълнение, това подобрява атмосферата в офиса и допринася за благосъстоянието и щастлието на служителите ни.