Проект - Upgrade to Greatness!

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

България е първата държава, в която една от най-големите ритейл групи в света Schwarz изнася своите IT операции. Начинанието е смело и дръзко, но как можеш да създадеш голям IT Hub в малка държава като България, в която има недостиг на специалисти, а голяма част от завършилите млади хора заминават да работят извън страната. Кампанията Upgrade to Greatness! стартира с амбициозната мисия за привличане и задържане на таланти. Компанията залага на развитието, както на собствените си таланти, така и на млади специалисти чрез разнообразни партньорски програми и собствени академии. За да е пълноценен процесът по привличането на таланти, инициативата се насочва и към връщането на опитни IT експерти от чужбина и привличане на повече жени в професията и компанията.

целева група

Кампанията е насочена към всички служители на компанията, привличане на нови служители експерти в областта от чужбина, привличане на млади таланти още от университетската скамейка, развитие и увеличаване на присъствието на жените в ИТ индустрията.

продължителност

Кампанията се проведе през 2022 г., като част от стратегията за задържане на кадри, стимулиране на кариерното израстване, инвестиране в млади таланти. Привличане на експерти – включително българи с успешна кариера в чужбина. Част от стратегията е комуникационната кампания Back2BG, която популяризира историите на служители, завърнали се от чужбина и успешно развиват кариера у нас. Инициативата окуражава назначаването и развитието на жени в ИТ сектора.

дейности по проекта

Ценностите на Schwarz IT се вплитат в концепцията на проекта – „отговорност“, „визионерство“, „ентусиазъм“ и „партньорство“, заедно с посланията за огромни възможности за развитие и кариерно израстване, работа в международна среда, достъп до най-модерни технологии и разработки, уважение и оценка, work-life balance подход. Инициативи: Собствените технологични академии за развитие- WEB&MOBILE – BOOTCAMP; SAP ABAP ; Академия за лидери, процес за управление на талантите; Достъп до нови технологи и възможност за обмяна на опит, чрез работа с международните екипи на компанията. Академии за млади таланти- Партньорства с учебни заведения – Стопански факултет, Националната професионална гимназия по КТС.-Правец, ТУ в София и Варна. Връщане на българите от в чужбина - Комуникационна кампания Back2BG и партньорство с платформата BWY – участие в кариерни форуми в България и чужбина, позициониране в информационните канали на платформата; Рекламна кампания Upgrade to Greatness! Комуникационна кампания - социални мрежи, медиини участия; Привличане на жени в компанията – участие в дамски форуми и обществени изяви;

резултати

В резултат на усилията днес в компанията работят близо 15 топ специалисти, които са избрали Schwarz IT и България, а екипът има амбицията да се разраства все повече! Над 80% от служителите са вътрешно повишени. Много от тях извървяват успешно професионално развитие, като тръгват от експертно ниво и стигат до мениджърски позиции. Дамите в Schwarz IT са 30%, като 20% от ръководни позиции в компанията са заети от жени! Една от мисиите на компанията ни е да привличаме повече жени в технологичните професии – затова се радваме, че дамите в Schwarz IT участват и в управлението на компанията, и в администрацията, и в техническите екипи и са абсолютно равни като отговорности и възнаграждение с мъжете. Печели работодател на публиката за 2022 в career show.