Проект - Нестле за по-здрави деца

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

„Нестле за по-здрави деца“ е глобална инициатива на Нестле, целяща да достигне и помогне на 50млн. деца да водят по-здравословен начин на живот до 2030г. В България образователната програма „За по-здрави деца“ е разработена през 2012 г. и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Специално създаденото интересно и занимателно съдържание учи децата как да се хранят здравословно и балансирано, важността от активният начин на живот, а през 2022 г. има нов модул, насочен към правилната грижа за планетата. Програмата достига до децата чрез техните родители и учители. Конкурсът към програмата сред училищата и детските градини и наградният фонд за най-активните дават допълнителен стимул на образователните институции да работят с децата по материалите в рамките на учебната програма.

целева група

Програмата е насочена към деца на възраст между 3 и 12 години, защото важните знания следва да залегнат в детското съзнание още от ранна възраст. Освен чрез пряк контакт с образователните институции, Нестле България разчита на МОН и РУО за разпространение на учебните материали и включването им в програмата на учебните заведения. През 2022 г. над 16 хил. деца участваха в програмата, а броя на училищата и детските градини, участващи в конкурса, бележи 20% ръст и достига до 156 за учебна 2021-2022г

продължителност

Принципите, които са залегнали в „Нестле за по-здрави деца“, са балансираната диета, активното ежедневие, устойчивостта и грижата за околната среда, които са ключови във възпитаването на децата и напълно кореспондират с всички усилия, които полага компанията, за по-добър живот и по-здравословно ежедневие. Програмата стартира преди 11 години, като до този момент образователното съдържание е достигнало до над 70 000 деца в детски градини и училища в цялата страна.

дейности по проекта

През 2022 програмата „Нестле за по-здрави деца“ е надградена с нов модул „Устойчивост“, насочен към изграждане на разбирането у децата колко е важно и защо трябва да се грижат за природата. Заедно с него материалите в специалните образователни модули по темите здравословно и балансирано хранене, важността на водата и активно движение са адаптирани за всяка възрастова група (детска градина, 1-2 клас и 3-4 клас), за да са интересни и увлекателни за децата. Учителите работиха през цялата година заедно с децата по готовите уроци и разработваха с активното им участие проекти по те мите на програмата. Над 16 хил. деца от 156 образователни институции се включиха с готовите си проекти в конкурса „Нестле за по-здрави деца“. В рамките на трите събития от календата на „Нестле за Живей активно!“ беше представена програмата „Нестле за по-здрави деца“ с активности и игри за деца на специални локации, където те научиха как да имат по-здравословно ежедневие с повече движение. С близо 300 публикации в национални и регионални медии и онлайн издания беше популяризирана програмата „Нестле за по-здрави деца“, както и чрез полезни съвети и насоки за балансирано детско хранене и активен начин на живо

резултати

През 2022 г. децата, които преминаха през образователната програмата „Нестле за по-здрави деца“ придобиха нови и полезни знания. Те имаха възможност да приложат наученото по важните теми от програмата като се включиха със собствения си детски почерк в разработването на иновативни и разнообразни проекти за здравословно и балансирано хранене, опазване на околната среда, активно движение и спорт, грижа за домашните любимци и животните. С участието си в програмата децата се научиха да разпознават полезните и вредни храни, какво трябва да съдържа дневното им здравословно меню, каква е ролята на водата за живота на планетата, как се засажда дърво и какви грижи трябва да полагат за него, как сами могат да създадат и отгледат зеленчукова градина, как правилно да събират разделно отпадъците и др.