Проект - Проект „Влез в зеления кръг“ за мащабно въвеждане на екообразованието по Програма „Екоучилища“

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

В DEVIN работим с мисията да свързваме хората и природата за по-здравословен начин на живот, отнасяме се изключително отговорно към околната среда и насърчаваме милионите си потребители да пазят природата за бъдещите поколения. Добрите навици се възпитават още в ранна възраст и затова заедно със „Син флаг“ обединяваме усилия чрез Екоучилища, най-голямата глобална програма за устойчиви училища, която изгражда поколения устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. Проектът пренася този ценен опит у нас и допринася за развитието на един успешен модел за екологично образование. Основната ни цел е да изградим най-голямата мрежа от Екоучилища на Балканите и да подготвим бъдещото поколение на България като активни граждани, които поемат обществената отговорност за опазване на околната среда.

целева група

Основна цел на проекта – изграждане на най-мащабната мрежа от Екоучилища на Балканите – определя основната целева група, а именно всички български училища и детски градини. Есоучилища е най-голямата глобална програма за устойчиво образование, започва в класната стая и чрез своята методология и дейности обхваща и обществото, като ангажира не само младите, но и преподавателите, семействата, приятелите, институциите и бизнеса. Достигнахме до осн. целева група с ключовата подкрепа на МОН и МОСВ.

продължителност

Като част от световната BCorp общност наш осн. приоритет е да имаме положително въздействие върху света, като използваме силата на бизнеса за разрешаване на социални и еко проблеми, да вдъхновяваме хората да станат част от устойчива трансформация на бъдещето. Следваме мисията да свързваме хората и природата за здравословен начин на живот днес и в бъдеще. С мисъл за бъдещето стартирахме първия мащабен проект в България за въвеждане на програма „Екоучилища“ като част от екологичното образование.

дейности по проекта

Намерихме надежден партньор - Българско движение „Син Флаг“, които имат дългогодишен опит в управлението на екологични образователни програми, разполагат с методология и специалисти. Свързахме се с министерствата на Образованието и Околната среда, които препоръчаха програма Екоучилища да бъде включена в програмата на всички български училища и детски градини. Представихме на медиите методологията и стъпките, през които трябва да преминат училищата, за да се сертифицират като Екоучилища. На събитието присъства зам.-министърът на околната среда. Проведохме целодневно обучение на учители и директори от първата група от 50 училища, които се включиха в процеса на сертифициране. Отпечатахме и раздадохме наръчници на всички учители, за да помогнем за прилагането на методологията в 7 стъпки и създадохме видеоклип, за да вдъхновим децата, учителите и родителите с мисията. Отделихме специално място в платформата Vedri.bg, където училищата да получават информация, да следят напредъка си и да се учат едно заедно. Медиите редовно отразяват стъпките, през които преминават училищата и различните инициативи и проекти, в които участват, както и техните международните признания и награди.

резултати

Най-голямото постижение на Програмата безспорно е фактът, че тя създава поколение след поколение от устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. Те пренасят със себе си през своя живот поведенческите модели, които възприемат под егидата на Екоучилищата, като на свой ред учат следващото поколение на навици и умения, за могат да направят най-добрия избор за своето бъдеще и това на планетата. Безспорно ни радва и фактът, че медиите все по-охотно отразяват новини свързани с Програма „Екоучилища“ като в рамките на три месеца и половина от старта на Проект „Влез в зеления кръг“ имаме 54 отразявания в национални и регионални медии. Вече над 35 нови училища и детски градини проактивно заявиха желание да се включат в програмата през новата учебна година.