Проект - Биоразнообразието – стратегическа цел за оцеляване и устойчиво бъдеще

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Като част от световната BCorp общност основен приоритет на „Девин“ е да имаме положително въздействие върху света, като използваме силата на бизнеса за разрешаване на социални и екологични проблеми и да вдъхновяваме хората станат част от устойчивата трансформация на бъдещето. Защото само заедно имаме силата да променим нещата, така че хората да се свържат отново с природата Знаем, че Биоразнообразието е жизненоважно за бъдещето и съществуването на нашата планета. Важно е всички – бизнесът, институциите, неправителствените организации и обществото – да работим заедно, за да възстановим биоразнообразието и по този начин да осигурим по-добро бъдеще за нашите деца, като същевременно се ангажирме да образоваме по-младите поколения и да надграждаме екологичните ценности от ранна възраст.

целева група

Защитата, устойчивото управление и възстановяването на биоразнообразието и природните екосистеми не само подкрепя опазването на околната среда и климата, но и икономическата сигурност. Инвестираме във възстановяването на природата, за да постигнем положително въздействие върху биоразнообразието. Поддържайки и възстановявайки биоразнообразието в Родопите, DEVIN гарантира качеството на водата и осигурява бъдещето: запазване на работните места в региона и допринасяме за икономическото му развитие.

продължителност

Вече 30 г. свързваме хората и природата за по-здравословен живот днес и в бъдеще. Дългът ни към Земята и към идните поколения ни мотивира да връщаме жеста на природата, която щедро ни дарява своята живителна вода. В юбилейната за нас година придвижихме нови проекти и идеи, които са израз на здравата ни връзка с природните ресурси и региона, където работим. Имаме конкретни цели: до 2025г. ще инвестираме системно в проекти за възстановяване на природата, а от 2025 до 2030г. ще удвоим усилията си.

дейности по проекта

Освен дейности свързани с практическо опазване на биоразнообразието, природните екосистеми и водите, през октомври, в гр. Девин, организирахме кръглата маса с тема „Биоразнообразието – стратегическа цел за оцеляване и устойчиво бъдеще“, с цел да обедини заинтересованите страни и повдигне разговор за важността на борбата срещу загубата на биоразнообразие. 3 дискусионни панела обсъждаха предизвикателствата, възможностите и бъдещото развитие на биоразнообразието както на местно, така и на глобално ниво. Участваха: • посланик на Белгия • председател на общинския съвет на гр. Девин • изп. директор WWF България • изп. директор Българска фондация „Биоразнообразие“ • Българско движение „Син флаг“, • представители на BeeOdiversity и Arcadis • експерти в управлението на защитени територии • изп. директор Асоциация на производителите на безалкохолни напитки • представители на бизнеса и образователни институции • изп. директори на Спадел и Девин • представители на медиите На събитието присъстваха 15 журналисти от водещи медии. Новината получи 35 отразявания в печатни и онлайн издания на национални и регионални медии, както и отразяване в НоваTV, достигайки до над 700 хил. човека

резултати

Гр. Девин и прелестната родопска природа са наша осн. грижа, затова подпомагаме местните власти при опазване на природата, подобряване на инфраструктурата, развитие на здравеопазването, образованието, културата и спорта. 3-годишната програма за залесяване на 10 хил.дка гори в опожарената зона Сечемска, по която работим с горското стопанство и проектът с пчелни кошери във вододайна зона, с който следим наличието на пестициди, тежки метали, здравето на пчелите, растителното биоразнообразие и състоянието на околната среда са само 2 примера на проекти, чрез които дългосрочно и системно подпомагаме биоразнообразието в региона. Усилията, които полагаме за опазване на водите са признати от най-стриктния стандарт за отговорно управление на водните ресурси в света – Alliance for Water Stewardship.