Проект - 30 години DEVIN – Доверие във всяка капка

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Вярваме, че достъпът до чиста вода е изконно право на всеки. Основна цел на „Девин“ е да свързва хората и природата за по-здравословен живот, днес и в бъдеще, и вече 30г. следваме мисията да помагаме за съхраняването и опазването на природните богатствата на България. С проучване установихме, че 76% от хората очакват от бизнеса да се грижи за природата и да работи в посока подобряване на околната среда. По повод юбилея обърнахме поглед към една уникална българска традиция и подехме инициатива за възстановяване на чешми с изворна и минерална вода в различни региони на страната, за да дадем пример и вдъхновим местните общности и хора да ни последват. Естествен партньор в инициативата „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“ стана Националното сдружение на общините в Р. България НСОРБ.

целева група

Инициативата за подпомагане на възстановяването на чешми с изворна и минерална вода „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“ е насочена към всички общини в България и техните жители. Въвличането на хората от общността на платформата vedri.bg и служителите на компанията също беше цел на проекта. Чрез комуникационните канали на НСОРБ успяхме да информираме всички общини за условията и възможностите за участие. Достигнахме до широката общественост чрез срещи с медиите и платформата vedri.bg.

продължителност

Вече 30г. за нас водата е не просто бизнес, тя е ценност и смисъл. Водата е нашето послание за добро. Чрез нея вече 30г. свързваме хората и природата. Дългът ни към Земята и към идните поколения ни мотивира да връщаме жеста на природата, която щедро ни дарява своята живителна вода. Ето защо отбелязахме своя юбилей заедно с природата, с хората и с традициите и се ангажирахме да обновим 30 чешми. Чешмата е дълголетен и съкровен символ на връзката на човека и водата, на съзидание и приемственост.

дейности по проекта

Стартирахме инициативата на Световния ден на водата с прес конференция, за да разкажем за идеята и стъпките за кандидатстване за общините. На събитието присъстваха 30 журналисти от 26 медии. За да оповестим печелившите проекти, организирахме нова среща за журналисти с журито и представители на „Девин“ и НСОРБ. По време на събитието представихме специалния видео манифест на инициативата, сниман в Родопите от младия режисьор Мартин Граховски. На събитието присъства и Мария Пеева/Мама Нинджа, посланик на инициативата и член на журито. Видео манифестът е гледан над 20 хил. пъти във vedri.bg и в социалните мрежи на DEVIN, където постоянно публикувахме информация за развитието на инициативата. За да отчетем работата по проекта записахме подкаст с Мама Нинджа, представител на НСОРБ и режисьора на видеото, за да обобщим резултатите и разкажем историите на чешмите с желанието да вдъхновим хората да последват примера ни и да започнат да се грижат за чешмите в тяхното населено място. От началото, до приключването на ремонта на последната чешма на 20.12., инициативата получи общо 136 отразявания в печатни и онлайн издания на национални и регионални медии и достигна до над 1,5 милиона човека

резултати

Благодарение на широкото медийно отразяване и поради факта, че информацията за инициативата достигна до всяко кметство в България, в дейностите по ремонта не чешмите се включиха много доброволци (включително служители на „Девин“ и техните семейства). Над 15 човека ни се обадиха или писаха, за да предложат помощта си в бъдеще. С нас се свързаха и няколко човека, които, вдъхновени от това, което правим, са организирали приятелите и съседите си и с доброволен труд, са успели да ремонтират още няколко чешми, които не са част от инициативата. Щастливи сме, че с тази инициатива успяхме да обърнем погледа на хората към опазването на традициите и съхранението на водното богатство на България.