Проект - „За жените в науката“ 2022

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Жените учени имат безспорен принос в намирането на креативни и устойчиви решения за различни глобални предизвикателства – от болести до климатични промени. Въпреки потенциала си те са едва 33% от изследователите в световен мащаб и само 4% от Нобеловите награди за наука някога са били присъждани на жени. Освен това професията изследовател е сред най-недооценените в България както по отношение на публично признание, така и на заплащане. Основните цели на програмата са именно да окаже подкрепа на жените учени в ключов момент от тяхната кариера, да почете техния научен талант, да насърчи повече млади дами в България да изберат кариера в тази сфера и да подкрепи развитието на науката като цяло.

целева група

Стипендиите се връчват на жени учени, които разработват значителни научни изследвания в областта на естествените науки в България. Сред условията за кандидатстване са те да бъдат български граждани до 35-годишна възраст, записали или завършили докторантска степен. За популяризиране на програмата организаторите разчитат на подкрепата на научната общност в страната, университети, съответните институции (научни и правителствени) и медиите.

продължителност

Инициативата „За жените в науката“ има дългогодишна история и играе ключова роля в дългосрочната стратегия за корпоративна социална отговорност на L’Oreal. От старта си през 1998 г. в партньорство между L'Oreal и ЮНЕСКО, тя цели да инвестира в прогреса на науката, да промотира ролята на жените в науката и да насърчава половото разнообразие в тази сфера. От старта на инициативата в България през 2010 г. досега тя е отличила общо 33 талантливи жени учени.

дейности по проекта

2022 г. беше специална година за програмата „За жените в науката“ в България, защото броят на наградените дами достигна 33, а отпуснатият награден фонд – 165 000 евро! Освен това проектите на отличените жени бяха повече от впечатляващи – вкл. иновативни методи за пречистване на отпадъчни води, решения за справяне с коронавируса и потенциални бъдещи пандемии, както и иновативни решения за енергийна ефективност. Актуалността на всички тези печеливши проекти доказва за пореден път голямата нужда от подкрепа на жените учени. Програмата и забележителните стипендианти са истинско вдъхновение не само за българската научна общност, но и за все повече високопоставени представители на местната власт, които демонстрират пълна подкрепа за каузата на програмата. Вълнуващ момент за програмата бе официалното награждаве на победителите за 2022 г., на която присъстваха представители на Столична община, Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и над 20 водещи медийни партньори. Целта на церемонията бе да отдаде на българките учени заслужено признание и да постави на дневен ред нуждата от жени изследователи.

резултати

Досега 33 българки учени са били наградени със стипендии на обща стойност 165 000 евро. Интересът на кандидатите продължава да е силен всяка година, като през 2022 г. проектите бяха оценени с по-висока приложимост в България, качество и потенциална успешна реализация. Големият медиен и обществен интерес към програмата (над 250 публикации през 2022 г.) също спомага за повишаване на популярността на професията „учен“ у нас и провокира все по-силен обществен диалог за важната роля на учените. Програмата успя да изгради първата общност от млади жени учени в България, като и тази година запозна сегашните с миналогодишните стипендиантки, осигурявайки им възможност да се подкрепят и мотивират взаимно, да обединят усилия и знания в името на по-доброто утре.