Проект - Отговорни всеки ден! Цялостна програма за КСО за 2022

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Страстта към устойчивост и фокусът в хората са двигател на програмата ни за КСО 2022, насочена към деца и възрастни в неравностойно положение и към околната среда. Целим да сме полезни за повече хора чрез макар и не толкова големи, но достатъчно много проекти. Вярваме, че всяко дете заслужава усмивка и равен старт в живота, независимо от конкретната му житейска ситуация, както и всеки човек заслужава помощ в нужда. Проекти в 2022: • Ментор и участник в „Скритите таланти на България“ с възможност за стажуване и реален професионален опит • Празник за Деня на детето в Центъра за настаняване от семеен тип в Горна Баня • Екипът ни изпълни желанията на деца без родителска грижа до Дядо Коледа • Подкрепа на майки на деца с увреждания • Приготвяхме храна в кухня за социално слаби хора в С

целева група

Целева група са уязвими членове на обществото – най-вече децата, лишени от родителска грижа, но и всички останали групи от хора в неравностойно положение.

продължителност

Takeda участва в различни проекти, целящи да подобрят климата в обществото. Особен приоритет са децата, най-вече тези в неблагоприятна житейска ситуация (без родители, с увреждания), но и всички останали. Менторският проект е с 4 годишен ангажимент. Ежегодно (вече трета година) подкрепяме майки на деца с увреждания чрез закупуване на правени от тях подаръци. Ежегодно (вече трета година) организираме празник за Деня на детето.

дейности по проекта

• Менторски проект – подкрепа за момиче, прието психология с такси и месечна издръжка и момче в 7 клас, прието в специализирано училище по езда в гр. Велико Търново. Организирахме среща с децата и запознахме екипа с тях. За момичето сме осигурили подкрепа от психолози, готови да съдействат с възможност за реална практика, а също предвиждаме да я включваме в наши проекти за психологическа помощ на пациенти като вид стаж • Ден на детето - празник в Центъра за настаняване от семеен тип в Горна Баня с много подаръци и обособяване на фитнес кът в дома за здравословен живот и даряване на принадлежности за него • Коледни подаръци–Включихме се в кампанията за сбъдване на детски мечти на фондация „Операция Плюшено мече“. Всеки служител закупи, опакова и изпрати подарък на дете без родителска грижа, пожелан от детето в писмо до дядо Коледа • Подкрепа на майки на деца с увреждания -редовно купуваме тематични подаръци (мартеници, коледни картички и др.) от групата «Купи подарък от майка на дете с увреждания. • Приготвяне на храна в кухня за социално слаби хора в София - Екипът подкрепи „Кухня за нуждаещи се при Храм „Св. Пророк Илия“ с участие в приготвянето на храна за повече от 350 души

резултати

Успешно помагаме на две деца в обучението и бъдещата им реализация в живота. Зарадвахме десетки деца за деня на детето и Коледа. Реализирахме трайни партньорства с различни институции и организации. С подкрепата на майки на деца с увреждания се надяваме поне малко да сме помогнали със справянето с тежкото им положение (финансово, социално, емоционално).