Проект - Образователни програми с ESG насоченост за млади таланти

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Постоянната комуникация и взаимодействие между бизнеса и образованието е в основата на развитието на уменията и компетентностите, нужни за ефективно включване на младите хора в работна среда и тяхното последващо развитие. Участието на компаниите в образователния процес и споделянето на практически опит спрямо натрупаните знания са в основата на нашата икономическа или социална дейност. Тази връзка е насочена както към преподавателите и тясното сътрудничество с тях, така и към учениците и студентите, които могат да постигат реални резултати в работна среда.

целева група

Ползите от проекта са в няколко направления. От една страна вътре в компанията – колегите, които участват в организацията като ментори, човешки ресурси, от друга – външни участници, към които е насочена  програмата – образователни институции, студенти, ученици. До тях достигаме чрез социални мрежи, срещи с ръководствата на университети и училища, кариерни изложения, организиране на технологични състезания. В състезанията, които организирахме и участвахме през 2022 се включиха над 350 участника.

продължителност

През 2022 г. Методия надгради дългогодишните усилия и практики с цел изграждане на стабилни взаимоотношения със средни и висши училища, като създаде цялостна образователна инициатива – Exceedia, с фокус обучителни академии и събития.  Ние работим целогодишно в тази насока, като за изминалата година имаме две открояващи се събития - стажантската ни академия, която стартира през май 2022 и продължава и до днес, също така и технологичен хакатон, чиято организация и провеждане продължи 7 месеца.

дейности по проекта

През 2022  Методия стартира стажантска академия в две посоки на професионално развитие  в IT сферата – бъдещи програмисти и бъдещи бизнес консултанти и анализатори. В нея се включиха мотивирани ученици от НПМГ, студенти от ФМИ, ТУ-София и НБУ, готови да стартират своето кариерно развитие. Интерес проявиха над 100 кандидата, от които след проведени тестове и практическа задача, стартираха общо 11 стажанта. Участниците преминаха специализирано обучение в малки групи. В процеса на разширяване на екипа на Методия се срещаме с много ентусиазирани млади хора, които искат да се развиват в сферата на технологиите. Желанието ни да покажем на повече хора изкуството да създаваш софтуерни продукти, които са значими за обществото, роди идеята за организираме състезание, което да обединява точно тези идеи. След  проведени разговори с различни обучителни организации успяхме да привлечем ръководството на ТУ–Варна и да се обединим около  темата на хакатона „Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема“. Интересът за участие бе огромен, като до участие стигнаха 5 отбора, чиито идеи бяха структурирани и участниците реализираха в рамките на събитието в 2 присъствени дни.

резултати

По време на стажантската академия в Методия участниците се включиха активно в проекти на компанията, което им осигури паралелно надграждане на теория и практика, и възможността да участват в иновативни проекти, които отговорят на реалните нужди на бизнеса, успяха да натрупат практически опит и увереност и да започнат своя кариерен път в компанията. Също така, голяма част от тях споделят, че знанията, които са придобили по време на стажа, са били изключително полезни и дори са приложили и в обучението си. Участниците в хакатон M-CODELAB  успешно съчетаха своите технологични умения и важна тема за обществото. В резултат на това се родиха идеи с потенциал да бъдат развити и приложени на практика, а участниците изразиха активно своето мнение по отношение на околната среда и нейното опазване.