Проект - Информационна кампания в подкрепа на донорството „Да дариш светлина“

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Основната ни задача с тази кампания е да се повишат осведомеността за важността на донорството и да се способства изграждането на позитивна обществена нагласа по този въпрос. Трансплантациите са едно от чудесата на медицината, благодарение на което, хиляди хора по света, за които това е единственото възможно лечение, получават шанс да живеят. Страната ни в продължение на години е на последно място в Европа по брой донори. Към 05.01.2023г. лицата, които приживе са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и/или клетки от 2005 година насам са 2820, докато броят на чакащите за трансплантация български граждани е 860. Това обуславя и усилията на Астелас през последните години в популяризирането на подкрепата на донорството.

целева група

Полза от проекта имат хората от всички възрастови групи, като проектът е изцяло насочен към широката общественост. Използвайки различни медиини канали целим да постигнем максимално обхващане (поне 2,5 млн души) на аудиторията и споделяне на посланията на кампанията, а именно че 1 донор може да спаси до 8 живота.

продължителност

„Да дариш живот“ стартира през 2018 г. като дългосрочна кампания, разгръщаща се в различни активности, обичайно през месец октомври, когато отбелязваме и Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. За пета поредна година Астелас използва иновативен начин да достигне до аудиторията си. Кампанията „Да дариш светлина“ се разви на две фази – една през май, по време на Фестивала на светлината София и през декември, непосредствено преди най-светлите празници на Рождество.

дейности по проекта

Астелас бе поканена от своя дългогодишен партньор MP Studio да вземе участие в първия по рода си Фестивал на светлините в София. В рамките на фестивала бе дадена възможност да се предадат посланията на кампанията „Да дариш светлина“ със специално разработена светлинна инсталация. Чрез умела игра на думи, преплетена с визуални изображения пред масовата публика се предадоха послания за това къде живее светлината, как може да бъде споделена и защо само заедно, и помагайки си, придобиваме смисъл. Визуалният разказ насочва погледа на публиката към надеждата за нов живот, благодарение на повишаването на информираността за донорството и трансплантациите в България. След успеха на посетения от над половин милион българи Фестивал на светлините София използвахме вече създадените визуализации за втора фаза на проекта - кампания в търговски центрове и спирки на градския транспорт. Позиционирането на визиите на кампаниите в търговски центрове и на възлови спирки на градския транспорт цели да напомни, че в суматохата и пазаруването покрай предстоящите празници не е лошо да си спомним, че най-ценните подаръци не се купуват и че 1 може да спаси 8.

резултати

Хората осъзнават все повече и повече важността и смисъла от това да се даряват органи, тъй като осъзнават, че това може да е единствена възможност за водене на нормален живот и на практика спасяване на човешки живот. Всеки от нас е потенциален пациент и не знае дали или кога такава необходимост би застигнала него или неговите близки. Задавайки темата като обществено достояние ние отчитаме все по-висока разпознаваемост на значимостта от трансплантации и даряване на органи, сред широката общественост. Това е и целта на кампанията и считаме, че би довело до позитивни резултати и в статистиката на трансплантациите в страната.