Проект - Професионално образование в dm за ученици

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

На трудовия пазар в България се среща недостиг на служители с професионални умения. Фирмите инвестират много усилия в обучения на новите си колеги, тъй като образованието не им ги е осигурило в достатъчен мащаб или им е дало теоретичната, но не и практическата основа. Поради тази причина в dm развиваме различни проекти с цел предоставяне на качествено професионално образование на ученици. В тях се включват производствени практики спрямо учебния план на учениците по различни специалности, както и активно участие още от 2015 година в проект дуално обучение на австрийското посолство. Идеята е да дадем своя принос в професионалното обучение на учениците в България, да подобрим качеството на обучението и да подготвим бъдещите си служители още докато са в класните стаи.

целева група

1. Извън фирмата: a. Ученици от 8ми до 12ти клас в професионални гимназии. b. Образователната система в България – изгражда се стабилен мост между бизнеса и образователни институции, което подобрява качеството на обучението, прави го по-практично и води до актуализиране на учебните планове и въвеждане на по-модерни учебни методи. 2. В рамките на фирмата – екипите, които си търсят служители.

продължителност

В dm ние не търсим най-опитните таланти с много години трудов стаж, а инициативни хора с желание за развитие. Именно в рамката на тази концепция ние помагаме на хора без опит да придобият професията, към която имат интерес, и да открият мястото или сферата, в която искат да се развиват. След приключване на практиката по дуална форма (две учебни години) или производствената практиката (от две до четири седмици на година) учениците могат да кандидатстват за работа при нас.

дейности по проекта

Дейности по проекта за учебната 2022/2023: Организиране и провеждане на практиката на учениците – 24 в дуална форма на обучение и 60 в производствена практика Обучение по презентационни умения – 12 ученици от 11. клас Обучение за подготовка на CV, мотивационно писмо, за интервю – 12 ученици от 12. клас Представяне на всички ученици във вътрешното списание dm Свят Организиране на посещение на театър на тема „Дигитална зависимост“ – 12 ученици от 11. клас Специалности по дуално обучение: - професия "Икономист", специалност "Търговия" - паралелки в 8 гимназии - професия "Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия", специалност "Осигуряване на продуктова информация" - паралелки в 5 гимназии - професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - паралелки в 2 гимназии

резултати

• В проект дуално обучение стартирахме през 2015г. партньорство с една гимназия, пет ученика, една специалност, а вече работим с 14 гимназии, 35 ментори, 154 ученици и 3 специалности. • В проект Производствени практики за настоящата учебна година 60 ученици от 5 гимназии правят практиката си в наши магазини из цялата страна. В последните 5 години увеличихме броя на партньорите си от един до пет. Резултатите от проекта могат да се причислят в следните сфери: • Подготовка на бъдещи служители • Работа с новите поколения – участниците в проекта се научават да работят с млади хора без трудови навици • Работна атмосфера - работната атмосфера се променя положително • Образованието в България – образованието става по-ориентирано към бизнеса и неговите нужди.