Проект - Екологично-отговорни инициативи на БАТ България за насърчаване на отговорното поведение и опазване на околната среда – Шофиране #БезОтпадъци 2022 и Пчелен мед за смет 2022

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Насърчаване на отговорното поведение и превенция срещу замърсяването на околната среда с дребни отпадъци, сред които и фасовете от цигари. Образователна кампания за насочване на внимание върху проблема със замърсяването и последствията от него, съпътствана с информационна кампания за повишаване осведомеността за изхвърлянето на дребните отпадъци на предназначените места за общ битов отпадък. Инициативите имат и за цел стимулиране на отговорното поведение на обществото, вкл. конкретнти групи и насърчаване на доброволчеството. Инициативите са също така и в унисон с отговаряне на изискванията на евродиректива за информационни кампании относно намаляване на въздействието върху околната среда на пластмасовите продукти за еднократна употреба.

целева група

Целта на инициативите е да достигне широката общественост и гражданите, включително активни шофьори по време на път и пътници в автомобили; представители на културните и светските среди, служители на БАТ и партньори, медии, НПО, държавни институции и др.

продължителност

Тези инициативи са част от стратегията на БАТ в областта на ESG и се осъществят всяка година с допълнително развитие и надграждане на дейностите и обхвата. Продължителност за 2022 г: Шофиране #БезОтпадъци 22 – м. окт. -м. Дек. 22 г.; Пчелен мед за смет 22 – издание през м. Юни 22 г. извън София и 2ро: м. сеп. 22 г. в София; За 23 г. вече има подготвен конкретен план с годишни активности, насочени към насърчаване на отговорно поведение и отпечатъка на действията ни върху околната среда.

дейности по проекта

Шофиране #БезОтпадъци 22 – значително медийно покритие в местни и национални медии, вкл. с дигитална кампания в соц. мрежи. Стотиците медийни публикации, отразяващи кампанията, и генерираните репортажи в национални ТВ, радио, онлайн, социални медии и печат достигнаха до над 5 000 000 души. Инициативата се проведе на ключови оживени кръстовища в София, Пловдив и Варна. Бяха раздадени хиляди информационни материали и аксесоари за автомобил – портативен пепелник и плик за отпадък от рециклиран материал. Част от инициативите бяха артисти, и спeциално създадена за целите на кампанията артинсталация-автомобил от боклуци, които представиха по атрактивен начин посланията. Пчелен мед за смет 22 – Нац. покритие от водещи тв, радио, онлайн, радио и социално медии със стотици генерирани публикации, репортажи с достигнати повече от 7 000 000 души с посланията на инициативата, вкл. отразяване в национален ТВ канал. Инициативата през 22 г. се проведе в две издания – през м. Юни и през м. Сеп 22 г.: Провеждане на почистване на площи на див плаж на територията на община Царево през м. Юни 22 г. Провеждане на почистване на зелените площи в парк Борисовата градина в гр. София през м. Септември;

резултати

Повишава се информираността сред широката общественост за: последиците от неправомерното изхвърляне на фасове и други дребни отпадъци в градската и околната среда като цяло; изостря се вниманието върху проблема; насочване на вниманието къде трябва да се изхвърлят тези отпадъци – местата за общ битов отпадък; важността на отговорното поведение на всеки човек спрямо околната среда, в която живее. В рамките на Шофиране #БезОтпадъци 22 бяха достигнати на място над 3500 шофьора + достигнатата публика чрез посланията – над 5 000 000 души. Пчелен мед за смет 22 – събрани малко повече от 0.5 тона неправомерно изхвърлени отпадъци, сред които и фасове от цигари. Инициативите насърчиха доброволческия дух сред участниците. Допълнително е достигната широка публиса с посланията от над 7 млн. души.