Проект - "Наука за морето"

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

TotalEnergies е глобална мултиенергийна компания, която произвежда и продава енергия: нефт и биогорива, природен газ и зелени газове, възобновяеми енергийни източници. Компанията оперира в над 130 държави и поставя устойчивото развитие в центъра на бизнеса си, за да допринесе за благосъстоянието на хората. Научнопопулярният филм „Наука за морето“ е проект, изцяло продиктуван от мисията на компанията за опазване на околната среда и Черноморието. Документалният филм е осъществен с помощта на Института по океанология, БАН и информира обществото за значими проблеми в Черно море. Част от тях са известни в публичното пространство, но често не се разглеждат в тяхната сложност и взаимосвързаност.

целева група

Научнопопулярниат филм цели да достигне до широката общественост – мъже, жени и деца на всякаква възраст, както и хора от научната общност и държавните институции. Премиерата на филма беше през декември 2022 и привлече вниманието на: • Учени и професори от ИО и СУ „Св. Климент Охридски“ • Екипът на Beardfrost • Предствители на TotalEnergies • Френски институт • Министерство на енергетиката • Журналисти

продължителност

Усилията на ТotalEnergies в сферата на КСО са фокусирани върху сътрудничеството с местни академични институции и НПО за обучение на български специалисти, за да се помогне на младите да навлязат в работна среда, върху инициативи, свързани с Черно море, където се осъществява дейността и проекти за пътна безопасност и повишаване на осведомеността за енергията и околната среда в училище. Усилията са подкрепени от добро управление, прозрачност, бизнес етика и зачитане на човешките права.

дейности по проекта

Документалният филм е реализиран в два формата – български и английски език. Премиерната прожекция на „Наука за морето“ пред широка аудитория се състоя на 09.12.2022 г. в Сити Марк Арт Център, където се събраха над 60 гости. Кадрите са изключително впечатляващи и професионални и позволяват на зрителите да получат пълна картина за действителното състояние на морето и крайбрежието. Използван е и специализиран дрон за геодезически измервания. Освен кадрите в лабораториите на ИО и на брега, зрителите могат да се качат и на единствената научно изследователска подводница, и на научно изследователскя кораб „Академик“. Без него учените намяха да разполагат с богата информация за биоразнообразието и замърсяването на Черно море. На премиерата беше раздадена книгата „Картографиране и анализ на чувствителността на бълграската черноморска крайбрежна зона“. Това е първият от 40 години насам алманах, представящ съвместната дейност на TotalEnergies и ИО към БАН, съдържащ научни трудове, снимки и карти, които описват чувствителните райони на българското Черноморие, включително неговите геология, флора и фауна, местообитания и археологически обекти.

резултати

Експедицията във филма протича на терен и по време на нея се обясняват сложни взаимносвързани явления в морската среда и значимостта на разумното използване на морските ресурси. Хората имат взможността да разберат интересни факти, между които е, че Черно море е част от Световния океан и има над 1900 животински вида, над 160 вида риби и 3 вида – Афала, Муткур и Обикновен делфин, който се среща само в Черноморието. Идеята е да се повдигне обществен дебат с посланието за нуждата от познаване и постоянна грижа за Черно море, тъй като то е жив организъм и хората са основният фактор за вредите в екосистемата. Резултатите се изразяват в осветляване на работата и приноса на учените от ИО към БАН, които имат отговорната роля за включването на проекта в образователната система.