Проект - Истински мед

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Мисията на нашия колектив е да създава устойчивост в глобалното пчеларство. "Истински Мед" в частност е търговска марка, която цели да върне доверието на пазара на меда. На платформата "Истински Мед" основната посока е проекта "Осинови Кошер". По своему този проект представлява възможност за нормалните градски семейства да получат достъп до истински български пчелен мед като нашата организация е единствения посредник във веригата между избран от тях кошер и трапезата им. Нашата роля е да поддържаме прозрачност и проследяемост, за да осигурим доверието между двете страни. В дейността си успяваме да ангажираме и много компании, които споделят нашата визия и успяваме успешно да колаборираме, за да увеличим размаха си.

целева група

Проектът е насочен към 2 целеви групи-производители и потребители на мед. Работим с мрежа от над 30 пчеларя, а крайните ни клиенти са над 4000. Основните ни клиенти са хора на възраст 25-45 години, живеещи в големите градове на Европа. Ние продаваме на клиентите и корпорациите здравословен и питателен мед за техните служители и партньори, а също така им помагаме да повишат своите ESG резултати и да постигнат целите си в областта на Корпоративната социална отговорност.

продължителност

Проектът Истински мед стартира 2019 година и продължава развитието си и до момента, като установява дългосрочни устойчиви практики в търговията с мед и подкрепя каузата за изграждане на устойчив пчеларски сектор в България.

дейности по проекта

Популяризираме "Истински мед" и инициативата ни Осинови кошер чрез реклами в дигитални медии като Facebook, Google, LinkedIn, присъствие в медийното пространство, чрез участия в различни социално-ангажирани събития и най-вече - чрез препоръката на доволни клиенти. Стараем се да бъдем прозрачни в комуникацията си и държим на думата си. Аудиторията ни определено оценява това.

резултати

Имаме изградени дългосрочни партньорства с медопроизводители, които получават сигурност за реализацията на продукцията им на честна цена. Това позволява на пчеларите да съсредоточат времето и усилията си в това, което могат най-добре - отглеждането на пчели. През 2022 година сме закупили близо 63 тона мед на средна цена близо два пъти над пазарната.