Проект - BTL Industries подкрепя обучението на ученици от ПГБТ, гр. Пловдив

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът е в образователната сфера и допринася за качественото подобряване на квалификацията на ученици в гимназиална възраст. Българската образователна система се отличава от западната, при която практическите занятия са неразделна част от учебния процес. Това е и една от причините гимназистите у нас да изпитват затруднения с кариерното ориентиране и да не успяват да си намерят място на пазара на труда, който става все по-изискващ за специфични практически умения. Проектът на BTL Industries предлага специфично теоретично и практическо обучение на ученици от Професионалната Гимназия по Битова Техника в гр. Пловдив в областта на производството. Целта е младите да са по- конкурентоспособни и да имат по-голям шанс за добро кариерно реализиране.

целева група

Проектът е насочен за външни лица – ученици от 10, 11 и 12 клас от Професионалната Гимназия по Битова Техника (ПГБТ) в гр. Пловдив. Това са младежи, които не са попадали в работна среда и имат интерес към производството, електротехниката, сглобяването и др. Проектът стартира с 15 ученици и година по-късно, участващите са вече 30. Партньорите в проекта са БТЛ, ПГБТ, Тракия икономическа зона и фондация „Америка за България“.

продължителност

Обучението стартира февруари 2022 г. и започва с основни теоретични теми, като е с продължителност 3 учебни години. BTL Industries смята, че връзката между образованието и бизнеса е важна за изграждането на качествени кадри и иновации в индустриите. Тя се ангажира с инвестиции в ученици и вярва, че мисленето и уменията подлежат на развитие и усилен труд. Компанията е лидер в областта и се опитва да води медицината напред, което не може да се случи без помощта на хората – най-ценният ресурс.

дейности по проекта

Отговорно лице за изготвянето на учебната програма по проекта и осигуряването на инструментите от страна на БТЛ е Александър Иванов – Ръководител на електронното производство. Колегата има богата експертиза и образование в областта. Занятията се провеждат всеки понеделник и са водени от гл.ас. Николай Комитов. Програмата на BTL е широкообхватна, за да се засегнат възможно най-разнообразни теми, които ще са полезни на учениците. След тях има както по-теоретични, така и практически насочени упражения на темите: • Правила за БЗ; Производствен цикъл и какво включва той?; Работа с производствена документация; • Измерване на електрични и механични величини, Запояване, Кримпване, Полагане на термолепило • Работа с термосвиваеми шлаухи, видове крепежи и сглобки, Видове стандартни инструменти, Материали, Обработка на метали, Електронни компоненти. Освен това, компанията осигурява всички необходими консумативи на учениците (общо 30 за момента) (напр. кримп клещи, пистолет за темолепило, мултиметри, осцилоскопи, шублер и т.н.) за целия период на проекта. Цялостното обезпечаване с консумативи позволява обучението да се провежда като в реална производствена среда.

резултати

Проектът е съществен за развитието на учениците в гимназиален етап. Преди началото на проекта, директорът споделя, че голяма част от учениците не продължават обучението си във висше учебно заведение. BTL решава да предоставя практическо обучение от специалисти в областта, което да подобри способностите на учениците и да засили интереса им към конкретни сфери. Ръководството на гимназията е благодарно за включването на хора от бизнеса в обучението, тъй като те повишават нивото на учебния интерес и желанието на учениците да се усъвършенстват. Също, учителите споделят, че с практически обучения учениците по-лесно разбират материята и по-бързо усвояват новите знания.