Проект - Можем да спрем незаконните сечи, WWF България

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на благотворителните дарения е да се подпомогне Програмата за опазване на горите на WWF България и по-специално Проекта за ограничаване на незаконната сеч. Незаконният дърводобив в България е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина, което формира сенчест бизнес за близо 150 милиона лева годишно. Освен че ощетяват държавния бюджет, незаконните сечи лишават дългосрочно цели райони от гора и от питейна вода.

целева група

Проектите за опазване на околната среда, които подпомогнахме, са от полза за цялото общество.

продължителност

Дейностите по Програмата за опазване на горите на WWF са с отворен срок.

дейности по проекта

От 2014 г. насам WWF поддържа ГИС платформа с изключително богата информация за горите в България, а през 2020 г. организацията разработи и мобилно приложение за подаване на сигнали за незаконни сечи и други нередности в горите. Към момента, в който се свързахме с WWF, те имаха средства да поддържат платформата и приложението още само два-три месеца. Желанието ни беше да допринесем за това да се продължи поддръжката и развитието им. Стойността на дарението ни по този проект е в размер на 4520лв. ГИС платформата се използва от няколко хиляди души всеки месец. От всички съществуващи в света тя е сред най-богатите по съдържание. Информацията, с която разполага, е не само за горите (вид, възраст, собственост, гори с висока консервационна стойност), но и за защитени територии, водни ресурси, опасни ВЕЦ, за строежите по Черноморието и други. Платформата е достъпна за всеки, което я прави много ценен инструмент, както за специалистите, така и за всички граждани. По друг проект Инфосорс дари на WWF сумата от 2260 лв, като средствата са предназначени за работата на Сдружението по опазване на дивата природа в България и поливането на крайречната гора до гр. Стамболийски.

резултати

Подпомогнахме финансовото оцеляване на приложението за регистриране на незаконна сеч https://gis.wwf.bg/mobilz/, както и спасяването на застрашената от изсъхване новозалесена гора край гр.Стамболийски.