Проект - Стратегия за ангажираност

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

От 2017 г. Филип Морис Интернешънъл преминава през историческа трансформация, за да изгради бъдеще без дим. Основен измерител за нас е удовлетвореността на потребителите по методологията на NPS (Net Promotion Score). Същата методология използваме, за да мерим ангажираността на служителите (Еmployees NPS). Проучването включва 10 области: Доверие в стратегията, култура, лидерство, комуникация, ангажираност и др., разпределени в 50 въпроса. Проучването е база за диагностика на организацията и създаване на стратегия за ангажираност. През 2022 г. направихме анализ на данните, фокус групи, интервюта със служителите за синхронизиране на техните очаквания. Фокусът ни е в 5 основни стълба: Трансформация, Лидерство и мениджмънт, Кариерно развитие, Wellbeing, Възнаграждение и признание.

целева група

Проучването е насочено към всички служители (доброволно и анонимно). То съдържа демографска информация: функция, стаж в компанията, възрастова група, пол, ниво в структурата и др. Данните позволяват обработка и ни дават възможност да създаваме планове за действие по функции, пол или други характеристики, така че да отговорим на нуждите и очакванията на служителите.

продължителност

eNPS стратегията е дългосрочна и се изпълнява вече 3 години. За нейната актуализация използваме данни от eNPS (пулс проучвания два пъти в година по 15 въпроса, март/юли и цялостно проучване октомври с 50 въпроса). Средният процент участници е 85. Направихме и фокус групи с представители от колеги, работещи в офиса, търговска функция и представители на жените в организацията. През годината използваме информация, която набавяме чрез инструменти като Q&A сесии и неформални срещи с ръководството.

дейности по проекта

През 2022 г. планът на ангажираност е в 5 основни стълба, както следва: Трансформация: Холистичен план за вътрешна комуникация: актуализация на резултати по стратегията по време на Town Hall срещи на всяко тримесечие, Coffee &Chat неформални срещи с изпълнителния директор, регулярни нарочни срещи и дни на отворените врати по функции. Лидерство и мениджмънт: Изграждане на способности и затвърждаване на културата на всички нива, включително управление на промените, развитие на хора, обучения за препоръчаните поведения във ФМИ. Кариерно Развитие: Обучения: умения за развитие за ръководители, създаване на индивидуални планове за развитие, даване на обратна връзка. Уъркшоп и Клиник сесии за управление на представянето, с фокус върху инструменти като 360ͦ обратна връзка и тримесечни срещи за представянето. Wellbeing: Холистична програма за подкрепа на служителите: физически, ментален и финансов уелбиийнг и управление на хибридния начин на работа, включвайки повече от 40 активности. Възнаграждение и Признание: Актуализация на заплатите спрямо личното представяне и втора, свързана с инфлацията. Програмата за признаване на постиженията е прозрачна и за служителите.

резултати

Измерването на eNPS е коефициент със скала от 100 точки. Коефициетът се формира въз основа отговорите на участниците и техните оценки (0-10). За 2022 г. той е 72. Резултатите по стълбовете на стратегията са както следва: Трансформация- 96% са уверени в трансформацията на ФМИ към бъдеще без тютюнев дим. Лидерство и мениджмънт – 86% имат увереност в нашият Управленски екип. Кариерно Развитие -88% съобщават, че техният мениджър редовно им помага в разбирането на тяхното представяне. Wellbeing: 83% оценяват благосъстоянието си като положително. Възнаграждение и признание -85% споделят, че се чувстват удоволетворени от постиженията си на сегашната си роля.