Проект - КЦМ Благодетел

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

КЦМ Благодетел е програма за социална отговорност, изпълнявана от работещите в ХОЛДИНГ КЦМ 2000 с финансовата и техническа подкрепа на компанията. Тя има за цел да насърчи доброволния труд за осъществяване на обществено значими каузи в полза на обществото – нуждаещи се лица или социални групи, институции за настаняване на деца и възрастни, НПО и др., като част от цялостната политика за КСО на холдинга.

целева група

- Деца и възрастни хора в тежко социално положение, настанени в институции - Трайно хоспитализирани деца и възрастни хора - Деца и възрастни хора със специални здравословни и образователни потребности - Деца и възрастни със статут на бежанци - Опазване на природата и съхранение на природните ресурси - Облагородяване на жизнената среда в градове и малки населени места - Опазване на културно-историческото наследство

продължителност

Програмата КЦМ Благодетел се осъществява от 2019 година и е неразделна част от в цялостната програма за КСО на холдинга.

дейности по проекта

1.Купуване и доставка на подаръци за 18 деца от Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)-Пловдив по случай 1 юни; 2. Купуване на китара и оборудване за провеждане на уроци за 20 деца от ЦНСТ-Пловдив. Заплащане на обучение по пиано за 1 година за дете на 17 години, пълен сирак от дома. 3. Купуване и доставка на възглавници за всички 52 деца, настанени във временен бежански център-Пловдив, както и одеяла за част от възрастните. Оказване на логистична подкрепа за превръщане на мястото във временен дом за бежанците. 4. Купуване и доставка на 1 бр. пералня, 1 бр. килим и 2 бр. детска секция за Детска градина с. Павелско, която поема грижа за децата от 6 населени места, както и деца, настанени в ЦНСТ Нареченски бани.Оказване на помощ при подготовка на зимния сезон–разтоварване, цепене и подреждане на дърва за отопление. 5. Купуване и монтаж на тягов акумулатор за осветяването на 10 метров кръст към параклис "Св. Пророк Илия"–Асеновград. Купуване на боя и боядисване на беседката на територията на храма. 6. Лична среща със самотна майка с дете със статут на бежанци от Украйна. Купуване на столче за хранене, детска козметика, дрехи, играчки и колело за детето. Помощ при социализира

резултати

Подкрепата (финансова, логистича, социална) по програма КЦМ Благодетел за 2022 година е достигнала до над 100 деца в тежко социално положение, настанени в различни институции и още толкова деца и възрастни със статут на бежанци. Изпълнените проекти допринасят за подобряване качеството на живот на настанените в институции деца и възрастни хора. Част от проектите играят роля за по-нататъшното развитие на деца, настанени в институции.