Проект - ДарПазар - онлайн платформа за продукти на социални предприятия

Компания

Аксенчър България

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Социалните предприятия решават едни от най-значимите проблеми на обществото ни. Да стартираш и развиеш бизнес с кауза е много вдъхновяващо, но и трудно. Вече 4 години Аксенчър България подкрепя Български център за нестопанско право /БЦНП/ в програмите за обучение и устойчиво развитие на социалните предприемачи. За този период сме обучили над 80 организации да развият идеите си, намирайки решения на проблеми като заетост на хора в уязвимо положение, опазване на природата, развитие на знанието, културата. Партньорството ни създаде изцяло нов за екосистемата инструмент–платформа за продуктите на социалните предприятия www.darpazar.bg, която цели да „разкаже“ чрез онлайн магазин за продуктите, произведени от социални предприемачи. Всяка покупка значи подкрепа и съпричастност към каузите им.

целева група

Платформата подкрепя социални предприятия за бранд позициониране, комуникиране на каузите им, увеличаване на продажбите и достигане до нови клиенти, вкл. корпоративни. ДарПазар обединява над 30 социални предприятия от всички краища на България, като над 70% от тях осигуряват директна работа на хора в неравностойно положение, а другите подкрепят социално-значими каузи. Чрез ДарПазар каузите на социалните предприятия достигнаха до над 700 000 човека.

продължителност

Силата на Аксенчър е да съдейства за цялостна трансформация на бизнеса и обществото. Това е причината компанията да застане зад социалното предприемачество - тя вярва, че сложните предизвикателства, пред които сме изправени, са по-бързо и лесно преодолими чрез човешката изобретателност и воля за промяна. ДарПазар съществува 3 години, като онлайн магазинът надградихме с работилници с кауза за служители на компании, корпоративни каталози, базари в офисите на компании (2 и в Аксенчър през 2022 г.)

дейности по проекта

1. Подкрепа за развитие и стартиране на социални предприятия в програмата LET'S GO: това не е просто бизнес 2. Създаване и развитие на онлайн платформата ДарПазар - www.darpazar.bg 3. Развитие и разрастване на общността от социални предприятия (34 към момента), които предлагат своите продукти в онлайн магазина с кауза 4. Организиране на работилници с кауза за служители на компании - над 100 работилници 5. Създаване на каталози за корпоративни поръчки и привличане на бизнес компании като клиенти на социалните предприятия 6. Провеждане на обучения за общността на ДарПазар, които помагат за повишаване на капацитета на социалните предприятия. През 2022 г. Аксенчър подкрепи и разрастването на идеята за физическо пространство за социалните предприятия - магазинна част, Хъб за развитие на капацитет и провеждане на работилници за служители на компании и широката аудитория. В мястото вече е проведен 1 коледен базар с над 300 посетители в края на месец декември и над 10 работилници със служители на бизнес компании. През 2022 г. ДарПазар гостува на Аксенчър с провеждане на базари за техните служители.

резултати

ДарПазар е нов тип колаборация, която развива екосистемата на социалното предприемачество в Бъглария - събира на едно място социални предприятия и ги развива както индивидуално, така и като общност. Благодарение на ДарПазар всички членове на общността са повишили приходите си от продажби, което ги прави по-устойчиви и подкрепя каузите им, позволява им да развиват още продукти и да достигат до по-голяма част от обществото. Служителите на Аксенчър имат повишен интерес към подкрепа на разнообразни каузи и са запознати с работата на повече граждански организации. Екипът на ДарПАзар също повиши капацитетът си в резултат на сътрудничеството си с Аксенчър.