Проект - „Вселена от възможности“ – за втора поредна година търсим, реализираме и подкрепяме проекти, които имат за цел да генерират условия за позитивна промяна и възможности за реализиране на човешкия потенциал на индивидуално, бизнес и обществено ниво.

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

„Вселена от възможности“ е най-мащабният ни КСО проект, с който целим да подкрепим добрите идеи, свързани със социалното предприемачество в полза на обществото. Инвестицията в обществото за нас не е еднократно дарена сума, а кауза за устойчива подкрепа към идеите, които водят до позитивна промяна. С уникалната дигитална платформа надграждаме 30-годишните ни активни действия в сферите на образованието, опазването на околната среда и популяризирането на иновациите. Твърдо вярваме, че позитивните промени се случват в обществото от целеустремени хора. Затова нашата мисия е да открием и провокираме с проекта ни именно тях - социалните предприемачи и дигиталните иноватори с най-интересните идеи, които да представим, отличим и подкрепим.

целева група

Проектът е насочен към максимално широк кръг от хора и организации. Всеки, който има добра идея с фокус върху социалното предприемачество, може да кандидатства за нейното финансиране, както и да даде своя глас в подкрепа на желан проект. Чрез дигиталната платформа www.postbankuniverse.bg участниците имаха трибуна за представяне на своите проекти, а във втория етап публиката гласува за тях. Превърнахме участниците в посланици на инициативата, заедно с нашите служители.

продължителност

Второто издание на „Вселена от възможности“ стартира през май 2022 г. Платформата беше отворена за кандидатстване до 15 юни, а до средата на юли потребителите имаха възможност да гласуват за избран от тях проект, с което определиха 30-те най-добри идеи, които продължиха във финалния трети етап. През септември независимо жури разгледа и оцени кандидатурите и обяви тримата победители – по един във всяка категория.

дейности по проекта

Реализирахме проекта в три етапа. На специално събитие в Литературен клуб “Перото“ обявихме победителите. 30 от общо 105 проекта достигнаха до финалния етап на състезанието, а след решителния вот на авторитетно жури бяха избрани тримата победители – “Мобилно приложение “ЯНИКА“: съвременно помагало за изучаване на жестов език с карти и добавена реалност; “Светът в кутия“, който има за цел да провокира детското любопитство и насърчава малките изследователи да научават повече за различните култури и “Zero Wave“ с идеята си за производство на биоразградима посуда и хранителни продукти от остатъчен материал. Стойността на финансовата подкрепа, която получи всеки победител, е 10 000 лв. За да популяризираме платформата, изградихме интегрирана кампания с фокус върху дигиталното присъствие. Използвахме широк микс от видео, пърформанс, социални медии, както и нейтив формати и съдържание, които работиха както за популяризиране на платформата и набиране на проекти, така и за представяне на 30-те проекта. Добавихме ПР публикации, прессъобщения и публикации във в. „Банкови истории“, използвахме интерактивните екрани в клоновете на банката в цялата страна и ООН.

резултати

Особено важно за нас e, че “Вселена от възможности“ се превръща в устойчива инициатива, която реализираме за втора поредна година. Проектът заема специално място в нашата политика за корпоративна социална отговорност, защото онагледява всички онези ценности, от които се ръководим в своя бизнес. Отчетохме изключителен интерес, като над 50 000 уникални потребители посещават платформата www.postbankuniverse.bg. Проектът генерира аудитория както в България, така и в Европейски съюз, САЩ и UK. Интегрираната кампания постигна впечатляващи резултати: - 2,48 милиона уникални потребители - над 16 милиона импресии - над 39 000 клика на потребители - на събитието присъстват над 20 водещи медии - широко медийно отразяване в национални и регионални медии с над 130 публикации