Проект - Hub by Yettel и „Втора смяна“

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Двете стажантски програми на Yettel - Hub by Yettel и „Втора смяна“, целят да предоставят възможности и подкрепа на деца и младежи за успешен кариерен старт и реализация в мечтаната професия. Hub by Yettel подкрепя младите специалисти, които са на прага на своята кариера и са проактивни в своето професионално търсене. С нея операторът предоставя знания, менторство и практически опит в реална среда с висок стандарт на професионализъм на международно ниво, като по този начин предлага мотивираща алтернатива на реализацията в чужбина. „Втора смяна“ цели да подкрепи ученици в първите стъпки на кариерното им ориентиране и да подпомогне избора им на бъдеща професия. Програмата им предоставя нагледно знания и опит за спецификата и детайлите на избраната от тях професия.

целева група

В Hub by Yettel могат да участват студенти в последна година на обучение и току-що завършили специалисти, които правят първите стъпки по своя професионален път и отговарят на изискванията на отворените позиции. „Втора смяна“ е насочена към младежи на възраст между 15 и 19 години, които са деца на служители в компанията. Това е още един начин, по който операторът показва грижата и ангажираността към своя екип.

продължителност

Hub by Yettel е едногодишна платена стажантска програма, с която участниците успяват да се потопят в истинска работна корпоративна среда и работят по реални проекти. „Втора смяна“ е 5-седмична лятна платена стажантска програма, по време на която участниците за запознават със структурата на компанията, приоритетите за устойчивост и ценностите ѝ и придобиват практически знания в избраното от тях направление.

дейности по проекта

В Hub by Yettel кандидатстването се извършва на няколко етапа, като на финал одобрените участници са разпределени в конкретни екипи и започват работа по стратегически за компанията проекти. Те имат свои ментори – едни от най-добрите специалисти в сферата, които им дават ценни знания, напътстват ги в ежедневните работни предизвикателства и им помагат да разкрият пълния си потенциал. Стажантите имат и индивидуален план и работят на пълен работен ден срещу мотивиращо заплащане. Те получават всички допълнителни придобивки, които имат служителите на компанията, а след края на стажа имат възможност да бъдат назначени на постоянна позиция в телекома. „Втора смяна“ помага на младежите да се ориентират в света на съвременните професии, както и на техните родители в желанието им да насочат децата си в кариерния им избор. В рамките на стажа се организират информативни сесии на полезни и практически теми, които да развият важни умения като подготвяне за интервю и писане на CV. Децата получават ценни знания за най-разпространените инструменти за бизнес комуникация, имат ментори и тематични лекции от специалисти в компанията.

резултати

До момента в общо седемте издания на Hub by Yettel са се включили 62 стажанта, a повече от 70% от успешно завършилите работят на постоянни позиции в компанията и се развиват в своята професионална област. Стажантската програма печели през годините множество работодателски награди. Още едно доказателство за нейния успех е двойно по-големият брой кандидатури през 2022 г. спрямо 2021 г. Желаещите да се включат бяха 435, от които са избрани 10. През 2021 г. в лятната стажантска програмата „Втора смяна“ участие взеха над 30 младежи на възраст между 15 и 19 години, а през 2022 участниците които се докоснаха до реална работна среда бяха 50.