Проект - "Малката книжка на "Гугушев и партньори"

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът „Малката книжка на „Гугушев и партньори“ е посветен на социалния аспект на устойчивото развитие на обществото. Това е ежегодно, авторско издание на кантората, на различна тема, реализирана от млад, български творец. На първо място, той цели да популяризира творчеството на млади български артисти от различни художествени области – изобразително изкуство, фотография, поезия, като запознае по-широка публика с техните творби. На следващо място, проектът има образователна страна. Изданията му увеличават обществената информираност в сфери като популяризиране на по-непознати граждански права, информация за институции, исторически личности и общественици, свързани с правораздаването, информация за адвокатската професия и др.

целева група

Целеви групи на проекта са младите творци в България, на които се дава послание, че има кой да оцени и да популяризира пред широката публика техните стойностни, художествени произведения. Партньорите и клиентите на кантората, както и неправителствени организации, до които книжката достига, под формата на подарък и те се превръщат в първата публика, която да оцени, разпространи и подкрепи младия творец – автор на книжката. Гражданското общество, до което книжката достига през социалните медии

продължителност

Проектът се реализира за четвърта поредна година. Самият процес по подбор на тема, по която авторът ще разработва своите произведения, изборът на автор и преговорите с него, писането на съпътстващи, обяснителни текстове към творбите в книжката започва след средата на всяка година и приключва в началото на декември месец от съответната година, за да може изданието да излезе от печат за края на годината.

дейности по проекта

Всяка година новото издание на „Малката книжка“ се отпечатва в лимитиран тираж и се изпраща като празничен комплимент до клиенти и партньори на компанията с цел порпуляризиране на каузата за подкрепа на младите, български таланти и творчеството на новия автор в книжката. Организира се кампания в социалните медии на кантората. В рамките на кампанията за широката публика се представя авторa на книжката и неговото творчество, както и темите в проекта. Вярваме, че по този начин увеличаваме нивото на информираност в обществото в сферата на правото като цяло и гражданските права. През 2022 г. 150 броя от изданието на „Малката книжка“, посветено на „Етюдите на правото“ бяха дарени за Коледния благотворителен бал в подкрепа на „Българската Коледа“ на българския клон на „Европейска асоциация на студентите по право“ (ELSA Bulgaria). Изданието, което имаше засилен образоватевлен аспект беше в синхрон с организация на студентите по право и се вписа чудесно на събитието.

резултати

За четвърта поредна година даваме възможност на млади български творци от всички сфери на изкуството да участват в уникални авторски проекти, предоставяме им достъп до широка публика от нашите клиенти и партньори, с което популяризираме творчеството им и им отваряме път към по-широки възможности за бъдещо развитие. Проектът има значим образователен аспект. Общото мнение е, че сме открили креативен начин да увеличим информираността в обществото за правните институции, изтъкнати юристи, адвокатската професия и по-неизвестни, но съществени граждански права.