Проект - Баринга - бизнесът като източник на положителна промяна

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Баринга въвежда позитивен модел на работа фокусиран върху хората. За да постигнем това, ние сме възприели ценности и инициативи, чрез които да осигурим положителна промяна в света: - Нашите служители имат възможност да участват в разнообразни вътрешни инициативи и да са източник на иновативни идеи и постоянно развитие; - Поставяме фокус върху психическото и физическо благосъстояние чрез програми за самоосъзнаване, консултации и коучинг; - Програма за корпоративна социална отговорност, движена и управлявана от служителите, включително избор на каузи, финансови ресурси и 3 дни на година за работа в полза на обществото; - Фокус върху околната среда и подкрепа на местния бизнес; - Ангажимент към Целите на ООН за Устойчиво развитие; - Ангажимент към сценарии с глобално затопляне под 1.5°

целева група

Нашата култура е фокусирана върху хората и прилагаме холистичен подход, който отчита цялостния ни отпечатък. Основните целeви групи са: - Овластяване на нашите служители със знания и ресурси, за да допринесат за позитивна и устойчива промяна в своите общности (CSR). - Насърчаваме и подкрепяме нашите клиенти при развитие и прилагане на техните Net zero стратегии, за да направим света едно по-добро място заедно. CSR Инициативи подкрепени в България през 2022: Фондация ПУЛС, Фондация Шаро и др

продължителност

Ангажиментът на Баринга България към устойчивост и модел на работа, който поставя хората на първо място е постоянен. Нашите инициативи за благосъстояние на служителите (wellness) и Корпоративна социална отговорност се преоценяват всяка година и се добавят нови инициативи на базата на ежемесечна обратна връзка от служителите. Служителите избират инициативите, които да са част от годишната програма за корпоративна социална отговорност.

дейности по проекта

Ключови дейности, които демонстрират ангажимента на компанията да трансформира икономиката в полза на всички хора и планетата и да използва бизнеса като източник на положителна промяна: • За Служителите - фокус върху здравето и благосъстоянието, - годишен фонд, който служителите могат да използват по свое усмотрение, - възможности за кариерно развитие въз основа на заслуги, а не на отработено време, - акцент върху обратната връзка и непрекъснато развитие, - месечно допитване до служителите. • За клиентите: - положителен, въздействащ начин на работа, който клиентите ценят високо според резултатите от тяхната оценка, - проекти с високо социално значение (устойчивост, Net zero, доставки на ваксини) изпълнени от екипа на Баринга България). • За общността: - подкрепа на местни фондации, - 3 дни годишно за КСО дейности за всеки служител, - про боно консултиране. • За околната среда (данни за Baringa Partners LLP): - Въглеродно-неутрална компания от 2021 г., като продължаваме да намаляваме и компенсираме емисиите от нашите дейности и по цялата верига за доставки, - 70% от нашата електроенергия се закупува от възобновяеми източници, - 54% местни доставчици

резултати

Баринга е една от малкото компании, които оперират в България и имат B Corp сертификат. Той беше получен през май 2022 г. след комлексен процес на оценка на цялата компания и демонстрира дългосрочната ангажираност на компанията да оперира чрез бизнес модел, изцяло проектиран така, че да оказва положително въздействие върху всички заинтересовани страни. През декември 2022 Баринга България беше сертифицирана като Great Place To Work®. Тези международни сертификати доказват, че нашата култура фокусирана върху хората ни дава възможност да направим положителна промяна в света, като същевременно развиваме успешен бизнес.