Проект - Дни за доброволчество 2022 в заводите на Солвей в България

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

От първото издание през 2019 г, целта на Деня на доброволчеството на група Солвей е да се включим в местните общности посредством различни социални инициативи и да реализираме на практика нашата цел - да свържем хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса. Групата стартира Един Солвей – Едно достойнство - програмата за многообразие, справедливост и приобщаване (DEI), която поставя 9 амбициозни цели, за да превърнем компанията в по-приобщаваща, справедлива и многообразна организация до 2025 г. В Деня на доброволчеството 2022 решихме да ускорим внедряването на DEI в Групата и нашите общности по целия свят, като дадем възможност на нашите колеги да обменят истории и опит, да участват в дейности, които допринасят за създаването на приобщаващо, разнообразно и справедливо работно място.

целева група

4-то издание на Дните за доброволчество привлече над 9000 служители в 105 държави, които проведоха инициативи за създаването на една по-приобщаваща компания и свят. В заводите на Солвей в България, в периода от 7-18 ноември бяха организирани 10 различни инициативи, свързани с Многообразието, равенството и приобщаването. Инициативата доведе до предоставяне на финансова подкрепа от 50 000 евро към местни организации, работещи в сферата на Многообразието, равенството и приобщаването, в 14 държави.

продължителност

Дните на доброволчеството се организират всяка година, от 2019г, обикновено през м. октомври-ноември. Тази година се проведоха в периода 7-18 ноември 2022. Служителите на Solvay бяха обединени за биоразнообразието в дните на доброволчеството през 2021 г., те популяризираха образованието по STEM в световен мащаб през 2020 г. и се присъединиха към международните призиви за действия в областта на климата през 2019 г.

дейности по проекта

10 различни инициативи, свързани с многообразието, равенството и приобщаването, в периода 7-18 ноември: съвместни инициативи с ОУ “Хр. Ботев”, с. Чернево - очертаване на площадка за обучение за безопасност по пътищата; среща със спортен клуб за хора с увреждания “Черно море - Никея” - разговор с представители на спортния клуб, които практикуват тенис на маса и баскетбол в инвалидни колички; съвместни инициативи със Защитено жилище в Провадия - изграждане на навес на оранжерия; Микроагресията - онлайн презентация от психолог; Фондация "Живот със синдром на Даун” – онлайн среща със семейство от Варна, което отглежда дете със синдром на Даун и за което диагнозата не е присъда; Обединени в различията (Diversity Walk) - събрахме се, всеки с различията си, за да осъзнаем, че всъщност разнообразието ни обединява; работилница в ДЦ за лица с увреждания „Ривиера“, Варна - заедно с младежите с умствени затруднения изработвахме сувенири за Коледа; "Мисията възможна" - серия от забавни игри, под формата на тиймбилдинг; "Храната, която ни свързва" - кулинарна работилница с шеф Филип Спасов - десерти, дарени на децата със специални потребности от специализираното училище в с. Кривня, Провадия.

резултати

Темата за МСП (DEI) даде нов тласък на деветте цели на Група Солвей в тази посока, залегнали в програмата Едно Достойнство. Темата беше вдъхновена от африканската философия "Убунту", която вярва, че нашето усещане за същност се формира от отношенията ни с останалите: "Аз съм, защото ние сме:. Получихме много положителни отзиви за Дните на доброволчеството 2022, а колегите изразиха одобрението си от възможността да обменят истории и опит, да участват в дейности, които допринасят за създаването на приобщаващо, разнообразно и справедливо работно място. Като резултат можем да кажем, че внедрихме по-ефективно управление на DEI, разширихме нашите възможности за професионално развитие, стартирахме групи за ресурси на служителите и установихме силни външни партньорства.