Проект - Цялостна програма по QA инженерство

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Цялостната програма запълва липсата на структурирано и задълбочено образование в сферата на QA инженерството. Тя осигурява цялостен подход, който интегрира изучаването на ръчно тестване + технологични познания + програмиране + автоматизирано тестване + съвременни DevOps практики. Целта е да предостави всички фундаментални познания и практически умения, нужни за професията QA инженер, така че завършилите да могат да стартират работа като Junior QA и да имат възможност да се развиват в IT сферата.

целева група

Програмата е подходяща за напълно начинаещи или хора с базов QA опит, търсещи кариерен старт в IT индустрията. Интензивната практика ще помогне на всеки желаещ да развие необходимите умения, независимо дали тепърва завършва средното си образование или вече е установен професионалист в друга сфера.

продължителност

Програмата по QA инженерство ще се провежда регулярно. Тя осигурява знания и умения за професия Manual QA Engineer в рамките на 5 месеца. След това курсистите са готови да започнат работа на Junior позиция като Manual QA инженери. Желаещите да надградят до Automation QA Engineer, могат да преминат целия път, с продължителност 17 месеца.

дейности по проекта

Програмата е разделена на 2 етапа. В първия етап курсистите преминават през основите на QA професията с безплатен курс, който ги въвежда в материята. Продължават с фундаментални практики и работата с най-масовите софтуерни технологии. В края на първия етап, курсистите са напълно подготвени да стартират работа на Junior позиция като Manual QA инженери. Продължителността на първия етап е 5 месеца. Вторият етап е свързан с придобиването на професия Automation QA Engineer. Курсистите усвояват основните принципи в програмирането, структурите от данни и компонентното тестване. След това преминават към автоматизирането тестване съответно за back-end и front-end. В края на програмата придобиват диплома и получават кариерно съдействие за стартиране на първата си работа като QA инженери. Всеки курс от програмата завършва с изпит, който валидира придобитите теоретични знания, и курсов проект, който проверява практическите умения и компетенции, придобити в процеса на обучение.

резултати

Резултатите предстои да бъдат анализирани, тъй като първото издание на цялостната програма по QA инженерство ще завърши през 2024 година. Безплатният курс QA Basics, който стартира на 10.01.2023, започна с над 6 000 души. Крайната ни цел е да постигнем минимум 97% успешна реализация на тези, които ще преминат през цялостната програма, по примера на успеваемостта след преминаване на програмата по Софтуерно Инженерство.