Проект - УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГЕТИЦИ

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Създадохме Училище за енергетици, за да подкрепим професионалното образование в областта на енергетиката, защото вярваме, че това е начинът да задържим младите хора в страната и да подобрим цялостно средата за живот у нас. Стремим се към постигане на следните цели: Мотивиране на учениците да продължат своето обучение и професионално развитие в сферата на енергетиката; Осигуряване на ученици и студенти отлична възможност за обучение, натрупване на ценен практически опит, възможност за кариерно ориентиране и перспективи за развитие Актуализиране на знанията и уменията на преподавателите от партньорските институции, чрез запознаването им с новите технологии Въвличане на родителите в процеса на кариерното ориентиране на децата им Изграждане на партньорства с образователните институции.

целева група

Ученици от ПГ по енергетика, чрез Дуално обучение и Производствени практики; студенти от наши и чужди университети, чрез Лятна стажантска програма и Стипендиантска програма;преподаватели и родители. Достигаме до целевите ни групи с: - срещи и рекламни кампании; - представяне на дружеството пред местната общност, учители и родители; - дни на отворените врати в енергийни обекти на дружеството; - изграждането и подобряване на материалната база в гимназиите; - Менторска академия за служители.

продължителност

Училището е част от дългосрочната стратегия на ЕСО за подкрепа на професионалното образование. Стартира със Стипендиантската програма,която доказа своята устойчивост във времето Лятната стажантската програма стартира през 2021 г.,като се организира на територията на цялата страна. През 2022 г.въведохме проекта Дуално обучение,който е с изключителен потенциал за развитие Чрез внедряването на програми за ученици и студенти затворихме цикъла на обучение от средно към висше образование.

дейности по проекта

По време на дуалното обучение, учениците осъществяват практическото си обучение в дружеството, под ръководство на ментор и разработена от ЕСО Учебна програма. Те сключват трудов договор, получават заплата и бонус за висок успех и липса на неизвинени отсъствия. В рамките на обучението целим да възпитаме у младите хора трудови навици и да изградим екипни взаимоотношения. Проведохме редица срещи с родители за да споделим възможностите за реализация на техните деца Лятната стажантска програма е от Юни до Септември, насочена към студенти от университетите в страната и чужбина. Професионалните им интереси и мотивация са водещи при определяне на стажанската позиция,където да приложат наученото в учебните зали.Предвид териториалното разположение на дружеството им осигуряваме възможност да проведат стажа си в своя роден град. На най-мотивираните предоставяме възможност за участие в Стипендиантската програма, като поемаме таксите за обучение и ги подпомагаме с годишна стипендия. През 2022 г. около 300 ученици и студенти от цялата страна бяха посрещнати в едни от най-големите енергийни обекти на ЕСО. С това поставихме началото на едно устойчиво сътрудничество с университети и училища.

резултати

Значителният интерес от програмите в Училището води до непрекъснато разширяване на обхвата на проекта; привличане на все повече студенти и партньорски организации; повишаване на мотивацията и ангажираността за участие на служителите. През Стипендиантската програма са преминали 32 стипендианта -23 от тях вече са служители на ЕСО . Стажантската програма доби голяма популярност сред студентите.Участие са взели над 50 стажанта от страната и чужбина,в т.ч. 4-ма станаха стипендианти, а 6-ма станаха част от екипа. За текущата уч.год. сключихме договори със 17 ученика и заявихме готовност да обучим над 130 ученика. Имаме споразумения с над 20 ПГ в цялата страна като следваме тенденцията за увеличаване броя на учениците. Допринесохме за успешния прием за настоящата учебна год. в партньорски гим