Проект - Климатична стратегия

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Климатичните промени са едно от най-големите глобални предизвикателства. През 21 г. Lidl създаде своята климатична стратегия с конкретни цели и мерки, на база на научната методология на инициативата Science Based Targets (SBTi)-глобален стандарт за корп. действия в областта на нисковъглеродната икономика. По този начин веригата ще допринесе към целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C. Конкретната цел за България е компанията да намали своите оперативни въглеродни емисии с 95% до 2030 г. спрямо 2019 г. Също така се цели до 2026 г. тези доставчици, отговорни за 75% от въглеродните емисии във веригата на доставки на международно ниво, вкл. и бг доставчици, да определят собствени климатични цели, които да бъдат в съответствие със SBTi.

целева група

Преки/непреки бенефициенти: служители, клиенти, бизнес партньори и местни общности. Лидл България редовно и прозрачно споделя информация по темата с тези и други заинтересовани страни чрез публикуване на новини във вътрешни и външни канали, собствен уебсайт, бюлетини, писма, срещи, чрез етикетите на продуктите собствена марка, докладва напредък си в своя Доклад за устойчиво развитие.

продължителност

Климатичната стратегия на Lidl е част от всеобхватната й глобална CSR стратегия. Чрез нея компанията се ангажира да прилага конкретни и ефективни мерки в 6 фокус области: „Съхранение на ресурсите“, „Грижа за биоразнообразието“, „Справедливи действия“, „Грижа за здравето“, „Ангажиране в диалог“, както и за „Опазване на климата“. Лидл България от години прилага ефективни мерки за намаляване на енергийното потребление и емисиите и през годините прозрачно е споделяла своя напредък по темата.

дейности по проекта

Лидл България прилага редица мерки за намаление на въглеродния ѝ отпечатък: • Ползва 100% зелена енергия; • Притежава сертификати за зелено строителство - ISO 50001 и EDGE; • Планира изграждане на фотоволтаични системи на покривите на складовете и част от магазините си; • Подновява осветлението с енергоспестяващо LED; • Преминава към естествени хладилни агенти; • Оптимизира товарите и намалява средното разстояние на всеки превозен палет; • Въвеждане 100% собствен автопарк с автомобили клас Евро 6; • Предприема значителни действия по отношение на кръговата икономика и съхранението на ресурсите: стратегия за пластмасата REset Plastic, Политика за верига на доставки без обезлесяване, Политика за суровините; • Прилага редица мерки срещу разхищението на храна. Освен кампанията „Без разхищение - с голямо намаление“, те включват и ефективно управление на стоките: внимателно планиране, оптимизация на количества, ежедневни доставки, цялостна система за проследяване и контрол на качеството; • Първа сред големите вериги пуска в продажба хранителни климатично неутрални продукти под собствената марка Vemondo; • Предлага и климатично неутрални козметични продукти и препарати;

резултати

• Зелено строителство - постига минимум 20% по-малко енергийно потребление, 20% по-малко използване на вода и 20% по-малко вложена енергия в материали; • Подмяна на осветлението с LED - пести над 3 млн. kWh енергия годишно или около 1547 тона COշ емисии; • По-щадящи хладилни агенти – за 2 г. са изведени от употреба фреони с еквивалент на над 4600 tCO2e емисии; • Пластмаса - постигната максимална рециклируемост при 64% от опаковките на продукти собствена марка, намалена употреба на пластмаса в тях с 8% и средно 14% рециклат при производството им; • Спасена храна – за 2 г. от Лидл България и нейните клиенти на стойност 3 711 630 лв. • Климатично неутрални продукти – за 2 г. сме предложили над 126 вида климатично неутрални хранителни и нехранителни продукти;