Проект - Приобщаваща програма за глобално гражданство

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Приобщаващата програма за глобално гражданство има две основни цели: - Да наложи ААУ като институция, която приема ученици с по-широк спектър от образователни нужди - Да помогне на ученици от различни националности, култури, религии и езици да се чувстват приети и разбрани.

целева група

Основната целева група на проекта е общността на ААУ (ученици, учители и родители). Като институция, водена от високо чувство за корпоративна социална отговорност, ААУ има за цел да даде пример и да вдъхнови други училища в региона да революционизират практиките си и да въведат принципите на глобално гражданство в учебните си програми.

продължителност

Проектът е тясно свързан с една от основните ценности на ААУ, уважението. Стартира в началото на септември 2022 г., Приобщаващата програма за глобално гражданство се развива бързо и се превърна в един от нашите приоритети. Тъй като вярваме, че да бъдеш пълноценен гражданин на света е продължителен и сложен процес, не сме определили краен срок за проекта. Приемаме за наша мисия да изградим мрежа от млади и проактивни глобални граждани, която се простира отвъд нашата училищна общност.

дейности по проекта

За цел 1: - Изграждане на екип по приобщаващо образование, състоящ се от опитни педагогически съветници психолози - През март 2022 г. част от екипа по приобщаващо образование на ААУ основаха Българския клон на SENIA - През декември 2022 г. бяхме домакини на дискусия за аутизма, водена от д-р Стивън Шор, аутист, професор по приобщаващо образование в Adelphi University в САЩ. - SENIA установи партньорство с фондация „Сийдър“, организация, работеща в подкрепа на деца и възрастни в неравностойно положение. - SENIA си партнира с родителите на ААУ в основаването на Родителска асоциация за подпомагане на децата със специални потребности (PALSS). За цел 2: - Лекции за глобално гражданство бяха включени в дните за професионално развитие на персонала. - През май 2023 г. ще проведем TEDxYouth събитие, посветено на глобалното гражданство на тема „Трансформация чрез иновация“. - Поканихме лектори, които споделиха опита си при приобщаване на хора от различни социални и етнически групи с нашите ученици (Trust for Social Achievement, Stanimira Chocolate House). - Присъединихме се към инициативата на ЮНЕСКО за глобално гражданство https://mgiep.unesco.org/global-citizenship.

резултати

Въпреки че Приобщаващата програма за глобално гражданство е в начален етап, нашите усилия вече се отплащат. ААУ е първата академична институция в България, която се стреми да предостави услуги на ученици с по-широк спектър от образователни възможности и потребности . Ние сме безпрецедентен пионер в предлагането на образование без граници. Семейства от цял свят избират да се доверят на ААУ, защото разпознават нашата общност като безопасно място. Място, където всеки е насърчаван да бъде себе си. Място, където различията не се заклеймяват, а се ценят и окуражават.