Проект - Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

В България всяка година излизат от употреба около 300000 бр матраци от жилища и места за настаняване. Това прави като обем около 90 000 м3 обем. Тези матраци формално се мачкат, колкото може и се депонират в сметища, което заема ресурс от обема на клетките на депата. Целим да променим постепенно нагласата на потребителите за отговорно ползване на матрака и съдбата му след като излезе от употреба.

целева група

Полазата от проекта е основно за околната среда и обществото. Ефекта е насочен извън нея като целевата група е: физически лица и бизнеса с управлението на места за настаняване.

продължителност

Проекта започна през 2022 година. Имаме контролен период от една година, в която трябва да се уточнят детайли по прилагането му и на други места в страната. Нашата цел е до няколко години да се изградят още две площадки и да се обхване по-голям обем от отпадъщите от употреба матраци.

дейности по проекта

Пресконференция в БТА за запознаване на медиите с проекта. Създаване на уеб сайт на проекта, www.rematrak.bg, Провеждане на срещи с пет Общини от ЮЗ район на България.Участие в годишната среща на Общините в България " Албена 2022", Срещи с браншови организации. Срещи със семейства в химермаркети и раздаване на информационни брошури 15000 бр.

резултати

Резултатите ще се отчетат края на м. Юни 2023г