Проект - “Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България”

Компания

Дженерали Застраховане АД

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Инициативата на Група Generali The Human Safety Net стартира в България през 2020 г. Нейната цел е да подкрепя хора в неравностойно положение. Тя е основана на идеята, че хора помагат на хора и това може да доведе до устойчива промяна, като създаде позитивен ефект. В България работата на The Human Safety Net е насочена към деца до 6-годишна възраст и техните семейства, които живеят в уязвима среда. Основни цели: - Разработване и разширяване на програмите за ранно детско развитие и укрепване на семейството; - Изграждане на база за подкрепа за финансиране на програмите за ранно детско развитие в България; - Увеличаване на капацитета на организацията за предоставяне на висококачествени програми и услуги за ранно детско развитие.

целева група

- Родители и деца в ранна възраст; - Семейства в неравностойно социално положение с риск от социално изключване /самотни родители, многодетни семейства/; - Родители на новородени деца в риск от изоставяне; - Приемни родители и техните деца; - Кандидат-осиновители, осиновители и техните деца; - Деца със затруднения в развитието поради недоносеност, забавяне на развитието, увреждане; - Специалисти, които биват обучавани да работят с деца и семейства в затруднено положение.

продължителност

Цялата 2022 г.

дейности по проекта

Инициативите за 2022 г. включват: - Глобално предизвикателство на THSN – Дженерали Застраховане АД и THSN България се включиха в кампанията Глобалното предизвикателство за набиране на средства на THSN. Бяха организирани два Благотворителни тенис турнира в София и Пловдив. Специален гост беше олимпийският медалист Йордан Йовчев. По време на кампанията бяха организирани още благотворителни турнири по шах и тенис на маса, благотворителни закуски и много други. Индивидуални предизвикателства – служители създадоха редица индивидуални предизвикателства в рамките на кампанията.  Общо събраните дарения за един месец бяха над 16 800 лв. - Благотворителни базари за 1-ви март и Великден, организирани от служителите – служители участваха в изработването на мартеници, както и в приготвянето на козунаци, боядисани яйца, които бяха предлагани на благотворителни базари.  Общо събраните дарения бяха в размер на над 1000 лв. - Коледна кампания - служители участваха в закупуването на коледни подаръци по инициативата The Human Safety Net България. Почти 200 деца, живеещи в уязвима среда, получиха подаръци. Част от тях бяха по програмата на фондация “За нашите деца” - “Мисия Украйна”.

резултати

През 2022 г. по програмата на The Human Safety Net и фондация “За нашите деца” подкрепа получиха повече от 3330 родители и почти 2620 деца. Непряк положителен ефект от нея за периода има за още 1796 деца.