Проект - Програма за развитие на човешките ресурси на Paysafe

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Paysafe винаги се стреми да създаде изключителна работна среда, като това включва програми и инструменти за задържане, мотивиране и развитие на служителите. Целта е не само да се привлекат най-добрите таланти, а да се осигури възможност за кариерно развитие и израстване. През 2022 служителите ни са прекарали над 78 000 часа в обучение, като 51% от тях са от екипа в България. Над 1000 служители са взели участие в различни обучения и програми в категориите - Бизнес умения, Технологични обучения, Мениджмънт и лидерство и др. Средната удовлетвореност от обученията е над 88%, а ангажираността на екипа в България е с 3 пункта по-висока от средното за компанията. На въпроса – “Имам достатъчно възможности за учене и развитие”, отговарят с 4 пункта по-високо отколкото средното за компанията.

целева група

С екип от 1400+ души в България, разделени в 16 отдела, компанията инвестира в разработване на специализирани програми - както за базови познания, така и по-специализирани. Те отговарят на индивидуалните нужди на служителите спрямо тяхното кариерно развитие, включително и на целите на департамента. За хора в началото на своето професионално развитие, Paysafe инвестира в разработването на стажантски програми, като през 2022 бяха представени 3 нови програми – Product Management, DevOps и Finance.

продължителност

Paysafe е компания, която поставя служителите си на водещо място и ежегодно инвестира в тяхното развитие, предоставяйки редица възможности в зависимост от индивидуалните и организационни нужди. Всяка програма има различна продължителност, съобразена с целите ѝ. Business Skills Labs се провежда за 5-та поредна година, а стажантската програма за развитие на Софтуерни Инженери от над 10 години. Програмата за развитие на Таланти – над 6 години, а за развитие на мениджъри се провежда ежегодно.

дейности по проекта

През 2022 година бяха проведени следните програми на територията на България - Sofia Business Skills Labs – с 13 различни теми, в които взеха участие над 350 служители; Програма за развитие на таланти – над 30 души разделени на 4 етапа в програмата; Мениджмънт обучения – 13 различни теми и програми с над 300 участници; Стажантски програми – общо над 50 млади специалисти; Application Security – над 200 участници в различни активности през годината; Над 150 души са придобили допълнителна сертификация (AWS, Azure, ACCA, CFA, SixSigma и др.) За втора поредна година проведохме и програмата Application Security, която чрез геймификация под формата на турнири стимулира над 600 програмисти - 300, от които в офиса ни в България, да практикуват създаването на надежден и сигурен код. Тя е структурирана на 3 етапа за изграждането на холистичен и ангажиращ начин на мислене сред програмистите. Друг подход, насочен към развитието на човешките ресурси, е създаването на стажантската програма за Продуктов мениджмънт. Чрез лансирането ѝ, Paysafe предлага обучение на млади специалисти като интегрира практики, които са част от вече създадения работен процес и стъпва на принципите на постоянно обучение

резултати

През 2022 г. служителите ни са прекарали над 78,000 часа в обучителни активности, като 51% от това число са за служителите в България - над 900 човека. Броят на проведените незадължителни обучителни сесии надхвърля 120. Общото време прекарано в Business Skills Labs програмата е над 1,400 часа и средната удовлетвореност е над 85%. В програмите за развитие на мениджмънт и лидерство над 300 души са прекарали над 2,700 часа в различни активности и обучения. Средната удовлетвореност от програмите е над 88%. Над 90% от успешно завършилите стажантските програми в отделите IT, Product и Finance в момента работят на постоянна позиция в компанията. Над 200 души взеха участие в незадължителните активности на Appication Security програмата. Като в резултат се наблюдава 17% увеличение на уменията.