Проект - Мелън дарява

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Имаме 4 фокусни области: образование за деца, социална подкрепа на хора в неравностойно положение, опазване на околната среда и прекратяване на насилието срещу жени и деца. От 2018 г. имахме 2 онлайн анкети, като помолихме всички наши 300+ колеги да изберат областите, в които компанията да дарява. Първите 3 се появиха като победители и в двете проучвания (с разлика от 3 години), а новото през 2022 г. беше Прекратяване на насилието срещу жени и деца. Ние подкрепяме надеждни НПО, които вършат страхотна работа в тези области. Вътрешно всички наши служители са част от всички процеси на подбор. Срещаме ги с избраните НПО и ги информираме за тяхната работа и постижения, за да ги образоваме, да запалим интереса им, да ги вдъхновим, да бъдат доброволци, активисти и да даряват лично.

целева група

Всички служители на Мелън в София, Велико Търново, Скопие и Прищина–300+. Те заедно избраха фокусните области, и НПО, които подкрепяме 6 НПО в БГ и МК: Лулка (помага на недоносени деца в МК); Асоциация за споделено учене ELA (образование за деца от уязвими групи); Прегърни ме (художествени работилници за деца сираци); Фондация Биоразнообразие, Истински мед (околна среда); Фондация Пулс (насилие срещу жени и деца); Спешният фонд на БФЖ За жените и децата, засегнати от войната в Украйна

продължителност

Целогодишно. До 2018 г. КСО усилията ни бяха на парче. Служителите ни винаги са предлагали и участвали в благотворителни инициативи и дори гласуваха за включване на КСО дейности в годишните тиймбилдинги на компанията. Съвсем естествено беше да структурираме всичките си усилия и да ги съчетаем с бюджет, за да завършим програмата ни „Мелън дарява“. Процесът беше проектиран през 2018 г., напълно разгърнат през 2019 г. и след оценка на въздействието решихме да продължим с него и да го надграждаме.

дейности по проекта

През 2022 г. проведохме 3 анкети в БГ, Северна Македония и Косово, като попитахме всички наши служители на кого и как компанията трябва да дари. Поотделно те избраха същите 4 фокусни области: образование на деца, опазване на околната среда, социална подкрепа и прекратяване на насилието срещу жени и деца. Заедно с Българския дарителски форум и Reach for Change, нашият директор „Отговорност“ избра надеждни НПО с доказано социално въздействие. Отново всички наши служители бяха помолени да изберат 1 организация за фокусна област, за да получат еднаква сума. Това са: Сдружение за споделено учение „Ела“; Прегърни ме; Фондация „Биоразнообразие“; Фондация „Пулс“. В Скопие: Люлка в помощ на недоносени бебета. Те бяха поканени да се представят на живо в нашия офис в София с онлайн стрийминг за тези, които са отвкъщи. Всички наши служители бяха поканени да се присъединят към тях като доброволци според техния интерес По този начин разгръщаме и развиваме нашата програма за отговорност от 2018 г По-рано през 2022 г. дарихме на Спешния фонд на БФЖ за Жени и деца, засегнати от войната в Украйна, като част от нашия Фонд за реактивна (по време на голяма криза) отговорност

резултати

В съответствие с нашиq бизнес модел (компания s органичен растеж, ориентирана към хората, и с равни възможности) разработихме „Мелън дарява“, така че да включим всички заинтересовани служители (от 300+) и след това да отговорим на избраните от тях социални нужди. Обучаваме, повишаваме осведомеността в компанията, прегръщаме и насърчаваме доброволчеството, активизма и личните дарения чрез представяне на работата и резултатите на НПО и чрез редовно вътрешно комуникиране на техните дейности. От 2018 г. подкрепяме различни НПО в 4 фокусни области. През 2022 г. – 7 на брой. Средствата им помагат да продължават дейността си, както те сам преценяват, което е рядък вид подкрепа в нашата действителност. Идентифицират нуждите си и ги адресират. Предоставят ни само прости отчети за дейностите си.