Проект - SAP ITversity

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Училищното и университетското образование у нас все още е предимно теоретично, а децата в малките населени места нямат лесен достъп до съвременните технологии, опитни специалисти и извънкласни занимания. В унисон с глобалната мисия на SAP, се стремим да направи света около нас едно по-добро място за живеене, като помагаме на ученици и студенти да получат по-добро образование. От 10 години полагаме усилия да създаваме смислени програми за ученици, учители и студенти, в които да споделяме опита и знанията на колегите, да вдъхновяваме младите хора да изучават STEM науки, да повишаваме капацитета на стандартното образование, и подготвяме младежите за високи постижения.

целева група

SAP ITversity обединява различни по характер образователни инициативи подходящи за ученици от 4-ти клас до студенти в 4-ти курс. Работим дългосрочно с училища и университети. Част от инициативите са с конкурси, другите са със свободен достъп. Само през 2022 година сме достигнали до 279 учителя, 2063 ученици и студенти, като 42% от тях момичета.

продължителност

Проектът е в унисон с КСО целите на компанията - създаването на умения на бъдещето чрез инвестиции в иновативни образователни модели и широкообхватни партньорства. Фокус на КСО в SAP е качествено и ефективно образование в STEM направлението, създаване и развитие на траен интерес на младите хора към предметите в областта на STEM, чрез предоставяне на възможности за доброволстване на служителите със знания. Всяка година над 150 колеги доброволстват и достигаме до над 2000 младежи.

дейности по проекта

Организират се различни дейности в сферата на образованието – курсове в университети, практики, школи за ученици, различни олимпиади, хакатони, състезания и други в сферата на науките и информационните технологии. Откритото първенство на София по информатика - Реализирани са 9 издания и са достигнати над 1450 ученици. От 2012/2013 г. SAP Labs България стартира партньорство с водещи университети в страната с курсове с практическа насоченост. Предлагаме 6 курса във ФМИ на СУ, реализирали сме студентски практики и модерна зала за Роботика и IoT. Допринесли сме за развитието на над 2400 студенти в IT сферата. Back2School - колеги посещават училищата, които са завършили като ролеви модел. От 2014/2015 г. и досега над 110 доброволци от SAP са осъществили над 74 посещения в 60 училища и са достигнали до повече от 3960 ученици. Програмата „Роботика за България“ стартира през 2015 г. в отговор на липсата на възможности за ранно кариерно ориентиране за деца и младежи до 16 години, както и професионалното развитие на учители в областта на науката и технологиите. В програмата са се включили над 2500 ученици, над 250 учители от 100 училища в 55 населени места.

резултати

Най-вдъхновяващият ефект от тези дългосрочни инициативи, е когато постъпи нов служител, който сподели, че е последвал кариера в ИТ сектора, вдъхновен преди години от цитираната инициатива. В повечето случаи след начално навлизане на колегите, те активно се включват в това да станат доброволци и да помогнат на следващите младежи. Например в програмата „Роботика за България“ голяма част от съдиите са бивши състезатели ученици, а учителите които започват работа на ново място, веднага търсят възможност да се включат с нов отбор и добавят и новото училище към програмата.