Проект - Зелена Логистика

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Главната цел на Greenpoint Logistics е да превърне един от най-големите замърсители на въздуха, а именно транспорта, в ефективен начин да опазим околната среда. Логистиката от последната миля се извършва в големите градове, които най-често са и най-гъсто населени. Въздухът е нещо, от което се нуждаем непрестанно и е пряко свързан с нашето здраве, здравето на децата ни и природата, без която не можем. 21-ви век е и е време да се замислим за бъдещето си, дори още законите и регулациите да не го налагат толкова стриктно. Нашата логистика извършва доставки без вредни емисии в едни от най-големите градове - София, Пловдив, Бургас, Русе и Варна, като зелената ни мрежа се разраства все повече, давайки възможност на големите градове да дишат все по-свободно и леко.

целева група

Дейността на Greenpoint Logistics засяга всеки жител на нашата планета. Чистият въздух е нашата най-голяма и незаменима нужда. Като подизпълнители на големите спедиции, ние извършваме доставки при сходни условия и цени, но с една голяма разлика - с нула въглеродни емисии за всяка доставена пратка. В този смисъл услугата ни е обърната към всички транспортно-логистични фирми и техните клиенти, както и към бизнеса в България изобщо.

продължителност

Услугата, която предлагаме, с електромобили без вредни емисии, захранвани от слънчева енергия е основната ни дейност и тя няма продължителност, а предоставя непрекъсната възможност на бизнеса да намали въглеродните емисии от оперативната си дейност - директно или посредством логистичния си партньор.

дейности по проекта

Дейностите и участията ни в различни конференции и събития са многобройни. Набираме популярност чрез срещи и лични контакти в транспортния и логистичния бранш, публикации по покани на медии като money.bg (проектът „Зелени заедно)“, сп. Логистика, Webcafe, SeeNews - ESG reports, tbmagazine събития катоTEDxVitosha, Логистична Бизнес Конференция и всякакви други начини за популяризиране на зелената ни идея.

резултати

Нашата логистика вече може да бъде измерена в 5 пълни обиколни на земното кълбо без вредни емисии само за една година. Горди сме да сме първи в превозването на стоки, опазвайки околната среда и доказвайки, че устойчивият бизнес е възможен. Фотоволтаичната централа, разположена на покрива ни гарантира изцяло зелена дейност, захранвана от слънчевите лъчи.