Проект - BILLA България – посланик на устойчивите практики, в подкрепа на опазването на околната среда у нас

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

BILLA България е последователна по отношение активната работа за утвърждаване на екологични решения, повишавайки вниманието към негативното въздействие върху околната среда. Компанията инвестира усилия в развитието на дългогодишни партньорства дигитализация и иновации в полза на потребителите и околната среда, поставяйки фотоволтаични системи с енергоспестяващи решения, сред които LED осветление, енергоефективни витрини въвеждането на електронни етикети. Ключовите цели на BILLA България включват: Редуциране парниковите емисии с 30% до 2030г., спрямо нивата от 2019 г.; Достигане до климатична неутралност през 2040 г.; Намаляване количеството използвана хартия, като ефект от стратегията за дигитализация; Рециклиране и оптимизиране използваните ресурси, чрез разделно събиране на текстил.

целева група

Като водеща компания в ритейл сектора у нас, BILLA осъзнава отговорността за въздействие на бизнеса върху природните ресурси – както на преките бизнес операции, така и през цялата верига на доставки. В резултат от вложените усилия, утвърждава социално отговорната си роля, като се стреми към добавяне на стойност – за индивидуалните потребители и за обществото въобще. Дейността ѝ намира отражение в изпълнение на редица проекти за споделяне на добрите практики сред всички заинтересовани страни.

продължителност

BILLA България свързва ресурсната ефективност и намаляването на отпадъците с нови възможности за създаване на успешни партньорства в областта на опазването на околната среда. Веригата вярва в дългогодишните сътрудничества, които, веднъж стартирали, продължават да се развиват. От стъпването си на пазара у нас, включително и в предизвикателната 2022 г., тя инвестира в изграждането на трайни взаимоотношения и утвърждаването на добрите устойчиви практики, част от стратегията на REWE Group.

дейности по проекта

BILLA България осъзнава отговорността за въздействие на бизнеса върху природните ресурси и чрез непрекъснатия си иновационен процес, компанията се стреми да управлява потреблението на енергия от собствените си бизнес операции. Следвайки глобалните цели на REWE Group за намаляване на парниковите емисии с 30% (до 2030 г.) и постигане на климатична неутралност (до 2040 г.), BILLA постави фотоволтаични системи, произвеждащи над 2500 MWh електроенергия годишно, LED осветление в 130 от своите обекти и висок клас енергоефективни хладилни витрини. Към момента BILLA е въвела електронни етикети в 87 от своите магазини, като плановете за настоящата година са те да навлязат във всички оставащи обекти. За да съхрани продуктите си свежи, BILLA използва пластмасови контейнери за многократна употреба на IFCO. BILLA е и първата верига в България, която си партнира със столичното предприятие за третиране на отпадъци „Хан Богров“, при който процес се генерира биогаз, необходим за производство на зелена електроенергия. Чрез партньорството си с БЧК и Humanita, BILLA подкрепя разделното събиране на домашен текстил и намалява използваната хартия.

резултати

В резултат на въведените последователни и иновативни екологични практики, BILLA България успя да генерира резултати в следните посоки: - Намаляване на общото потребление на електро и топлоенергия, както и оптимизиране на изразходваните ресурси; - Понижаване на количеството вредни въглеродни емисии, едновременно с оптимизирането на общото количество горива; - Намаляване на общото количество биоразградими отпадъци, количество неопасни отпадъци, предадени за компостиране и преработени биологични отпадъци.