Проект - Чиста Струма

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът "Чиста Струма" е отдаден на една от най-красивите български реки - Струма, която се превръща в сметище. Целта ни е да е чиста и възродена, като се фокусираме в района на Кюстендил. Постигаме тази цел стъпка по стъпка, ефективно и устойчиво като действаме, променяме и вдъхновяваме хората, институциите и общностите. Целта ни е не просто да изчистим Струма, но и да ограничим замърсяването ѝ устойчиво – чрез активност, превенция и образование. А примерът и опитът ни да послужат за грижата към всички български реки. Основни цели и предмет на дейност на проекта: 1. Постигане на устойчива възможност река Струма да тече чиста в рамките на цялата страна. 2. Разгръщане на опита ни от р. Струма с възможност за ефективно и успешно приложение на модела при останалите замърсени реки на България

целева група

Проектът Чиста Струма е в полза на българското общество. На първо място хората в Кюстендил и региона - райската градина на България, която малко по малко се превръща в сметище пред очите ни. Хората, които живеят край реката, поливат нивите си, дишат миризмата от тинята през лятото, страхуват се от наводнения, заради множеството бентове от отпадък и не на последно място - пият от водите ѝ, макар и минали през пречиствателна станция. Активни млади хора, ученици, местни институции, ромска общност.

продължителност

Земеделието и производството на храна са в епицентъра на големите екологични проблеми: загуба на биоразнообразие, промени в климата, замърсяване. Решенията съществуват и Хармоника е част от вълната за промяна и чрез сертификата си B Corporation. Проектът "Чиста Струма" стартира в края на 2020 г., но се разгърна и придоби мащаб през 2021 и 2022. Привлякохме вниманието, активирахме обществото, изградихме доверие. Почистващи събития, работа с институциите, тонове изваден от реката отпадък.

дейности по проекта

През 2021 г. заедно с партньори и съмишленици начертахме план за почистване на Струма в района на Кюстендил и положихме началото на промяната като: Идентифицирахме източниците на замърсяване; Постигнахме ефективен диалог с местните институции; Създадохме работещ екип общественици на място, с които рамо до рамо организираме, мотивираме и комуникираме; Получихме подкрепа от ключови местни представители на бизнеса, за да реализираме набелязаните цели. През 2022 г успяхме да: 1. почистим 5 км от Струма и Банщица – речни корита и брегове; 2. извадим над 2000 тона отпадък; 3. проведем няколко мащабни събития за почистване на Струма и Банщица с участието на над 200 доброволци. Видео: https://bit.ly/cleanrivers17092022; 4. почистим с техника „плаващото сметище“ Банщица за 14 дни в периода 23.09-6.10.2022 г. Обхват от 5 км; работно време: общо 120 часа; извадени над 1000 тона отпадък; над 2 тона рециклируем отпадък предаден за вторични суровини. Кадри преди и след: https://bit.ly/cleanbanshtica; 5. създадем ефективни партньорства с всички институции и да работим заедно; 6. събудим гражданското самосъзнание, да върнем вярата на хората и да им дадем смисъл да са активни;

резултати

Няколко са значимите резултати, в следствие на дейностите по проекта "Чиста Струма" през 2022 г: Река Банщица потече чиста и започна регулярно събиране на отпадъка, който се носи по водите ѝ и замърсява бреговете ѝ. Изградихме изключително доверие с представителите на ромската общност, която изцяло населява кв. Изток в Кюстендил. Проведохме съвместни инициативи и планираме цялостно почистване и промяна в сметосъбиране и сметоизвозване в квартала през 2023 г. Ефективното партньорство и съвместната работа с всички институции, от които зависи промяната в района. Тяхната активност и подкрепа са безценни и вярваме, че олицетворяват една голяма промяна за цялото ни общество. Най-важното постижение е събуденото гражданско самосъзнание, желанието на хората да действат и вярата им, че има сми