Проект - Kaufland България – инвеститор с визия в човешкия капитал

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Kaufland е един от най-големите работодатели в страната и като такъв трябва да задава и изпреварва тенденциите на пазара на труда. Затова непрекъснато адаптира стратегията си за човешките ресурси така, че тя да отговаря нуждите на екипа й от на 6 600 души. През последните няколко години компанията усилено развива и надгражда своята работодателска политика, което я превърна в предпочитан, доверен и високо ценен работодател. Тъй като, Кaufland е ориентиран към постигането на висока конкурентоспособност, ключовите цели на компанията са да предлага сигурна и стабилна работа, признание за постигнатите резултати и отлични възможности за развитие, конкурентно възнаграждение и пакет от над 15 социални придобивки, както и да се позиционира като един от най-атрактивните работодатели в страната.

целева група

Проектът се реализира в трите структури на Kaufland в България – магазинна мрежа, логистична база и централен офис и обхваща всички настоящи над 6 600 служители на компанията. Той има две основни цели – задържане и вътрешно развитие на настоящия екип и привличане на нови таланти във всяко от звената на компанията в страната.

продължителност

Kaufland предлага на служителите си сигурна и стабилна работа, конкурентно възнаграждение, широк пакет от социални придобивки, постоянно менторство, обучения и възможности за кариерно развитие, които да повишат опита и знанията им. През 2022 г. Kaufland увеличи заплатите на служителите в магазинната мрежа средно с 15%, а цялостната инвестиция във възнагражденията и в осигуровките за целия екип отбеляза ръст от 21%. Подобрени бяха пакетът от 15 социални придобивки и обучителни програми.

дейности по проекта

За Kaufland грижата за служителите и тяхното развитие е основен приоритет и непрекъснато се стреми да прилага най-високите стандарти в управлението на екипа си. Компанията получава ценна обратната връзка от екипа си, посредством редица възможности и канали. Компанията постига и поддържа висока мотивация като предлага средно по 6 обучения годишно на всеки служител, много възможности за развитие и преквалификация, широк пакет от над 15 социални придобивки, над 250 вида отстъпки в повече от 15 категории за използване на различни услуги и стоки, условия за спорт и поддържане на добро здраве, жестове за специални поводи и вътрешни събития и игри за мотивиране и ангажиране. Компанията развива и разработва собствени проекти за кариерно развитие на младежите и взема участие в различни събития и проекти за менторство и разгръщане на потенциала им. През 2022 г. компанията въведе нови програми насочени към младежите, които да направят своите първи кариерни стъпки. Това са дуално обучение, стажантска програма, Стипендиантска програма, Търговска академия, Kaufland Business Academy, осъществена в сътрудничество с УНСС. Допълнително развива вече утвърдените програми като Управители на бъдеще.

резултати

Стратегическите програми, свързани с обучение, развитие и мотивация на служителите, дават на компанията допълнително конкурентно предимство и успява да запази устойчив във времето квалифициран персонал. Средно 57% от служителите остават в компанията над 3 години, а 80% от ръководителите са вътрешно развити и повишени. В началото на 2023 г. веригата защити за 5 година сертификат за Топ Работодател от престижния международен независим институт Top Employers Institute. През 2022 г. над 6400 служителя на компанията преминаха през различни присъствени и/или онлайн обучителни програми. В последните три години компанията спечели близо 70 награди за добри практики и проекти в управлението на човешкия капитал. Сред тях е и приза „Най-добър работодател“ спрямо класацията на Career Show Index 202