Проект - ИдънПийпъл & ЕДЮ – Изграждаме страхотно преживяване на служителите

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е да внедри работещи инструменти за управление, обучение и забавление на персонала: свързани помежду си дигитален университет за обучение ЕДЮ и комплексна платформа за оценка, самооценка, обратна връзка и кариерно развитие на служителите ИдънПийпъл. Наред с това да промени процеса по подбор на персонал – да подобри изживяването на кандидатите в кариерната страница на компанията, свързана с платформата ИдънПийпъл, чрез регулярна обратна връзка към всеки кандидат и анализиране на споделения опит. Това налага и поставяне на друга свързана цел – изработване и имплементиране на нова хоум офис политика, даваща възможност за хибридно работно време на седмична база и 1 ден повече за всяка майка, завърнала се от майчинство, през нейната първа година след завръщането.

целева група

Целевата група обхваща служителите на фирмата и кандидатите за работа в компанията, но и клиентите на Идънред България: Всички служителите на Идънред България – 60 бр., боравещи директно с инструментите; Кандидатите за работа в Идънред България – между 300 и 500 бр. на година, боравещи директно с част от инструментите; Клиентите на Идънред България – 3300 компании с над 280 000 служители, като целта е да достигнем до тях и чрез добра препоръка да привлечем нови.

продължителност

Проектът стартира през юни 2020 г. като се събираха идеи за прилагането на инструментите и тяхното подобрение. През 2021 г. решихме да ги превем на български и да запознаем всички служители с функциите, които се използваха частично. През 2022 г. 100% от нашите служители използват всички основни секции. През това време се подобри служителското изживяване и удовлетвореност на служителите, а нашата цялостна социална политика е свързана именно с подобряването на качеството на живот.

дейности по проекта

Работата по проекта започна с организирането на срещи с мениджърите на компанията по отношение запознаването със следните платформи: ЕДЮ - платформа за обучение на персонала по различни теми като: пране на пари, разнообразието на работното място, страст към клиентите, защита на личните данни, етичност и още много други. Платформата трябваше да се имплементира, но първо адаптира, преведе и подобри, за да е подходяща и работеща за служителите, и EdenPeople - платформа за управление на човешките ресурси с изключително много приложения, от наемане на персонал, до оценяване, подпомагане на растежа и т.н. Последваха ежемесечни уебинари и обучения на всички в компанията. Свързахме платформите помежду им, както и EdenPeople със социалните мрежи, за да се популяризира брандът. Разработиха се рефъръл програми, стимулиращи служителите да препоръчват чрез платформата нови служители, както и да дават обратна връзка за колеги и процеси. Внедри се в тази връзка и хибридно работно време - офис/ вкъщи, за да се подобри живота на служителите и във връзка с различията на работното място се добави 1 ден повече хоум офис за майките до година след тяхното завръщане.

резултати

Резултатите са впечатляващи. 100% от служителите използват платформите и използват активно опциите им. Прекараните часове в дигиталния университет възлизат на над 300 часа за една година, а в HR платформата - над 500 часа. Само 5% са напусналите служители по свое желание компанията. 100% позитивни отзиви в изходните интервюта на тези 5%. Двоен обем на кандидатурите за работа в Идънред чрез www.jobs.bg - от 20 на 40 бр. за дадена позиция. Популяризиране на бранда и участие на над 300 фирми в организираното от компанията благотворително бягане за фирми: EdenredRun 2022. Увеличение на клиентите на фирмата с над 50%.