Проект - Ambition Carbon Zero - програма за устойчиво развитие с цел подобряване на околната среда чрез редуциране на въглеродния отпечатък

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Един от последните доклади на СЗО сочи, че замърсяването на въздуха е причина за смъртността на близо 8 млн. души всяка година. Като глобален бизнес, имаме ключова роля в справянето с този проблем и опазването на околната среда е важна част от нашата програма за устойчиво развитие. Планът на AstraZeneca e до 2030 г. въглеродният й отпечатък да е с негативен знак. Редуцирането на CO2 емисиите е мисия и на всеки един служител на компанията. За да допринесем за тази цел в България, ежегодно реализираме редица дейности локално, които са част от нашата Ambition Carbon Zero програма. През 2022 г. се фокусирахме върху 5 основни инициативи с дългосрочен ефект, в които основен двигател са нашите служители.

целева група

Успехът на програмата ни зависи от съвместните усилия на нашите служители, клиенти и доставчици. В дългосрочен план, целим и разгръщане на партньорства с институциите в България във връзка с декарбонизацията на здравния сектор. Ползите от нащата еко-съобразна дейност излизат извън пределите на организацията ни и са насочени към българското общество като цяло. Нашите най-активни посланици са служителите, които приобщават към зелената идея клиенти и доставчици.

продължителност

Програмата ни за устойчиво развитие е фокусирана в 3 основни направления: достъп до здравеопазване, опазване на околната среда, етични бизнес практики. Инициативите ни са в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. В България активно работим за опазването на околната среда от 2018 г., като освен включване в дейности на Групата, стартирахме и няколко нови по идея на колеги от екипа. Някои от тях се превърнаха в глобални. През 2022 г. надградихме плана с допълнителни активности.

дейности по проекта

1.Въпреки по-високата цена+предизвикателна инфраструктура инвестираме в изцяло зелен служебен автопарк,съставен само от хибридни+електрически коли. От 2022 г. поръчваме само електромобили,до 2025 г. ще сме преминали изцяло на такива. Инвестираме и в поставяне на зарядни станции в домовете на нашите служители и офиси. 2.През 2022 г. продължихме инициативата AZ гора:ежегодно засаждане на дървета от служители. Проектът стартира у нас през 2018 и е припознат като глобална социално-отговорна цел за групата. 3.BeeSmart:по инициатива на колеги от 2022 г. имаме своя първи осиновен кошер пчели.Малка стъпка от много, които ще последват за спасяване на популациите им от изчезване. Надградихме каузата като за Деня на недоносените бебета подарихме на служителите буркан мед от 600 гр.–теглото на недоносено бебенце с екстремно ниско тегло 4.През 2022 г. Б-я е сред първите държави в групата, включила се DigitalCleanUp. 94% от неизползваните данни генерират огромен CO2 отпечатък. Ако всеки човек на Земята изтрие 10 стари мейла, ще се спестят емисии, равни на 13306 тона отпадъци. 5.Зелен офис: мин. пластмаса и хартия. Филтрирана чешмяна вода;дигитално подписване на договори; рециклирана харти

резултати

1.Нулев CO2 отпечатък от зелен автопарк само до 2 години. 2.Чрез стартиралата у нас инициатива AZ гора, общият брой засадени дървета в региона е 5000 на Балканите, 30000 в ЦИЕ и Балтийските страни. Само нашата гора в България води до абсорбирането на 14000 кг CO2 годишно. 3.С колегите от клъстера осигурихме защита на ¾ млн пчели,опрашили 0,5+ млрд растения и са дали 65 кг мед. 4.Включването на всички служители в Б-я в DigitalCleanUp заедно с останалите държави, допринесе за намаляване на CO2 с 0.5+ тона 5.С преминаването към филтрирана чешмяна вода избегнахме употреба на ~20 000 пластмасови бутилки годишно и редуцираме CO2 с 16000 кг годишно 6.С подписване на договори електронно&принт на рециклирана хартия избегнахме 10000 разпечатани страници годишно и спестяваме ~40кгCO2 годишно