Проект - Ти и Lidl за по-добър живот

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Инициативата има за цел да финансира социално значими проекти на граждански организации в цялата страна, за да даде повече възможности на хората от различните региони да водят по-качествен и пълноценен начин на живот. Инициативата подкрепя проекти в три тематични области: образование, култура и историческо наследство и околна среда. Партньори са Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Български дарителски форум (БДФ).

целева група

Програмата подкрепя широк кръг от целеви групи, според избора на кандидатстващите за финансиране организации в съответната тематична област. Преки и непреки бенефициенти са жителите на местните общности, гражданските организации и клиентите на Lidl.

продължителност

Oтговорността е в основата на бизнес моделa ни. Програмата е част от стратегическа CSR платформа. Инициативата се провежда за 5-та година и е инструмент, чрез който Lidl постига стратегическа цел: чрез действията си да помага на хората да водят пълноценен начин на живот. Цялостната устойчивост на инициативата може да бъде проследена в специално изготвена карта на въздействието - 256 393 души са преките и непреки ползватели само за първите 3 години на инициативата.

дейности по проекта

През 2021 г. са проведени следните активности Събиране на фонда: В периода 13 май - 10 юни компанията отделя по 3 ст на всеки касов бон, а събраният фонд е използван за подкрепата на проекти в 3-те области Избор на финансираните проекти: След приключване на конкурса проектите преминават през 3 етапа на оценяване. 1 проверка на техническа обезпеченост и наличност на документация. 2 оценка от експертно жури – НПО специалисти утвърдени лидери на обществено мнение, журналисти, над 10 човека доброволно дадоха своя принос с оценяването на проектите. 3 препоръчаните от журито проекти са дадени за финална оценка и са оценени от 12 служители на Lidl Комуникационни активности: Изготвяне на карта на въздействието, която показва резултатите от инициативата за периода от 2017 г. до 2019 г.:256 393 души са преките и непреки ползватели на всичките 73 проекта, финансирани от инициативата Заснети са 3 видеа по 1 за всяка тематична област, които са публикувани в сайта на инициативата и YouTube:2000 гледания Разпространени са 6 прессъобщения, с 257 публикации, както и 2 интервюта във водещи медии Специално онлайн събитие за обявяване на одобрените за финансиране проекти - над 140 гости от меди

резултати

Голяма част от подкрепените проекти са с дългосрочно въздействие. За 4-те издания са подкрепени 96 проекта в цялата страна с над 715 000 лв. Дали става дума за младежите, които се учат как да опазват морето и да се грижат дългосрочно за него чрез проекта “Живият свят на Черно море” или за модерния кабинет по роботика в Природоматематическата гимназия “Св. Климент Охридски” в Силистра, който помага на учениците да развиват своите умения в съвременните технологии – тези проекти реално променят живота на хората в общностите към по-добро и имат дългосрочен и устойчив ефект. Тези деца на свой ред вдъхновяват членовете на своята общност, предават наученото, надграждат познанията и уменията си, продължават по-уверено напред и трансформират не само своя живот, но и живота на околните.