Проект - HP Inc. Bulgaria 'Impact Every Day' - Подкрепа на български неправителствени организации чрез Корпоративно дарителство и доброволческа дейност

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

'HP Inc. Bulgaria 'Impact Every Day'' има за цел да подкрепи локални НПО чрез набор от различни годишни и регулярни кампании за дарителство и доброволчество, които: - помагат за по-добро образование и дигитално равенство на подрастващите и/или хората в нужда; - се грижат за хора в неравностойно положение; - се борят срещу бедността в България; - помагат за разрешаването на екологични проблеми; - се грижат за безстопанствени животни; - участват в решаването на други социални и/или обществени проблеми. 'HP Inc. Bulgaria 'Impact Every Day' предлага решение чрез дарителски и/или доброволчески компании за директно подпомагане на НПО. Даренията биват корпоративни, лични от служителите или от специалната HP Foundation организация.

целева група

Полза от проекта имат всички законово регистрирани НПО в България, както и всички образователни институции. Достигаме до целевата група чрез специално създадена онлайн платформа за дарения и регистриране на доброволчески труд - HP's Giving & Volunteering Tool (hp.benevity.org). На тази платформа може да се създаде профил на всяка една НПО, създаден от тях самите или да бъдат номинирани от НР служител. Към момента, в платформата за България имаме повече от 200 проверени и регистрирани каузи/НПО.

продължителност

HP Inc. България 'Impact Every Day' е част от стратегията за устойчиво въздействие на HP и третия стълб "Community" . В този стълб, стратегията на НР е да помага за подобряване живота на локалните общности,чрез фокус върху образованието, икономически възможности, здравеопазване и посрещане на специфични нужди. Проектът се бюджетира и планира на годишна база, но съществува от 7 години. За целите на номинацията ще се фокусираме най-вече върху резултатите от последната година.

дейности по проекта

-Дарихме ~27 000 лева на Академия"Телерик" за предоставяне на безплатни технологични обучения на български ученици. Достигнахме до ~80 ученика в областта на дигиталните науки, разработването на игри, алгоритмичното програмиране и уеб разработката -"40 Дни Добрини” - дарихме ~24 000 лева и >200 доброволчески часа на НЧ "Тротоара", фондация П.У.Л.С и БЧК • С Тротоара създадохме канала Imagine Digital в YouTube, който предоставя безплатни технологични уроци за тийнейджъри • Предоставихме обучение за кандидатстване за работа, провеждане на интервюта и реинтеграция в обществото след използване на социалните услуги в PULSE • Над 20 доброволци организираха и сортираха дарения в помощ на БЧК -В подкрепа на кризата в Украйна, дарихме ваучери за храна на стойност над 5500 лева на Българската хранителна банка и Ситуационен център "Отворени врати" -Организирахме набиране на средства и материали за подкрепа на деца сираци, идентифицирани от Фондация "Свети Никола" -Колеги закупиха и транспортираха кухненски уреди за подпомагане на нуждаещи се домакинства в Богдан, Розино, Слатина, Столетово и Каравелово -Коледни подаръци за всички подкрепящи "Работилница за сувенири и култура" Трявна

резултати

Благодарение на HP Inc. Bulgaria "Impact Every Day", в продължение на една година ние: - подпомогнахме дейността на български НПО с около 60,000 лева парични и материални дарения от НР; - направихме директни дарения чрез онлайн платформата HP's Giving & Volunteering Tool към множество български НПО за около 34,000 лева (директни дарения от служители и последващо удвояване от HP Foundation). - подпомогнахме косвено дейността на български НПО с около 2,600 часа доброволчески труд на наши служители (hands-on и skill-based), който се равнява на близо 240,000 лева (по норма, приета от HP Foundation за България, часовете дарен труд се равняват на около 240,000 лева);